Beleidsverklaring

Gekeurd, getest en goed gevonden!

HOUTMAN INSPECTIE B.V. streeft naar een continue verbetering in kwaliteit en betrouwbaarheid voor al haar klanten en bij alle inspectiewerkzaamheden. Het naleven van geldende wet- en regelgeving en de beschreven eisen in de betreffende SCIOS-certificatieregeling(en): SCIOS-certificatieregeling Scope 08 – Inspecties van Elektrische Installaties SCIOS-certificatieregeling Scope 10 – Inspectie van elektrisch materieel op brandrisico’s SCIOS-certificatieregeling Scope 12 – Inspectie van zonnestroominstallaties
Een veilige (werk)omgeving behoren tot de uitgangspunten bij alle activiteiten van HOUTMAN INSPECTIE B.V.
HOUTMAN INSPECTIE B.V. streeft naar 100% tevreden klanten, daarbij streeft HOUTMAN INSPECTIE B.V. ten alle tijden de verkregen resultaten, inclusief geconstateerde afwijkingen objectief verwoorden in haar rapportages.


HOUTMAN INSPECTIE B.V. is een specialist in het inspecteren van elektrische installaties en het inspecteren van elektrisch materieel en/of inspecteren van elektrische materieel op brandrisico’s en/of inspecteren van zonnestroominstallaties. Het beleid heeft als doel dit specialisme in de uitvoering van haar werkzaamheden tot uiting te laten komen. Werkprocessen zijn dusdanig ingericht dat de kwaliteit wordt gewaarborgd en voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.

Het managementsysteem van HOUTMAN INSPECTIE B.V. betreffende SCIOS-certificatieregeling wordt jaarlijks geëvalueerd. Om op de hoogte te blijven van de geldende wet- en regelgeving wordt regelmatig de website van SCIOS en technische vakbladen geraadpleegd. Ook relevante congressen en netwerkbijeenkomsten worden bezocht door directie.


Directie: C. J. Houtman
Handtekening:
Datum: 23-11-2023

Houtman Inspectie B.V.

Samen voor een duurzaam en veilig leefklimaat

Scroll naar boven