Alle elektrakeuringen op een rijtje

elektrakeuringen

Elk bedrijf gebruikt elektrische apparatuur en installaties

Ben je van plan om het elektrische systeem in je bedrijf te laten inspecteren, maar vraag je je af welk type keuring het beste past bij jouw behoeften? Of ben je benieuwd naar de juridische vereisten? Dit artikel biedt een overzicht van de meest relevante elektrische inspecties vanuit het oogpunt van verzekeringen.

Elk bedrijf gebruikt elektrische apparatuur en installaties. Dit omvat alles dat verbonden is met de meterkast of technische ruimte, zoals kabels en schakelaars, en alle elektrische apparaten en machines die in je bedrijf gebruikt worden. Het uitvoeren van elektrische inspecties is cruciaal om een veilige werkomgeving voor je personeel te garanderen. Hier zijn enkele van de voornaamste inspectie.

Beoordeelt risico’s bij gebruik van elektrisch materieel. Hoewel niet wettelijk verplicht, helpt het bedrijven om te voldoen aan de Arbowet door een veilige werkomgeving te waarborgen. Lees hier meer over NEN 3140 keuringen. 

Deze norm stelt eisen aan de uitvoering van elektrische installaties in bedrijfspanden, zorgend voor veiligheid en efficiëntie. Het is de basis voor de aanleg en het onderhoud van elektrische systemen, cruciaal voor nieuwe installaties of grote aanpassingen. Lees hier meer over NEN 1010.

 Richt zich op het voorkomen van aanrakingsgevaar binnen de elektrische installaties van een pand, conform NEN 3140 en Arbowet. Lees hier meer over Scope 8 keuringen. 

Inspecteert alle elektrische apparaten met een stekker om letsel bij personeel te voorkomen, voldoet ook aan NEN 3140 en Arbowet.

Identificeert brandrisico’s van elektrisch materieel in specifieke ruimtes.

 Een gespecialiseerde inspectie gericht op brandrisico’s van elektrisch materieel, belangrijk voor brandverzekeringen maar niet wettelijk vereist. Lees hier meer over Scope 10

Beoordeelt de gehele zonnestroominstallatie, van zonnepanelen tot de meterkast, op risico’s zoals brandgevaar en elektrische veiligheid, met inbegrip van de draagkracht van het dak, alles volgens de normen van NEN1010. Lees hier meer over Scope 12.

Wat is het verschil tussen SCIOS, NEN en NTA?

Op het gebied van normen en certificeringen in de elektrotechniek komen termen zoals NEN, NTA, en SCIOS vaak voor. Het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) speelt een cruciale rol in het vaststellen van normen die de kwaliteit en veiligheid van producten, diensten, en processen waarborgen, inclusief die binnen de elektrotechniek. Een Nederlands Technische Afspraak (NTA) is specifiek een methodiek voor beoordeling, ontwikkeld onder toezicht van NEN samen met belanghebbenden zoals de verzekerings- en inspectiesector. SCIOS staat daarentegen voor een certificeringsregeling gericht op inspectie- en installatiebedrijven, die zorgt voor kwaliteitsborging bij de inspectie en het onderhoud van technische installaties. Elk van deze termen vertegenwoordigt een belangrijk aspect in het streven naar veiligheid en kwaliteit binnen de elektrotechnische sector.

Elektrakeuringen door Houtman Inspectie

Houtman Inspectie staat voor je klaar om de SCIOS Scope 8, 10, en 12 keuringen te regelen. Als erkend en onafhankelijk inspectiebedrijf zorgen wij voor een zorgvuldige elektrakeuring en leveren een helder inspectierapport af, inclusief eventuele gebreken die verholpen moeten worden. Na reparatie voldoet je elektrisch materieel weer aan alle veiligheidseisen.

Het elektrisch materieel binnen je bedrijf kan in de loop der tijd wijzigen of verouderen, waardoor regelmatige keuring essentieel is voor de veiligheid. Houtman Inspectie adviseert een periodieke keuring van elke 3 tot 5 jaar om zeker te zijn van de continuïteit van veiligheid. Als je gebruikmaakt van onze diensten, herinneren wij je natuurlijk aan de volgende periodieke keuring, zodat je elektrisch materieel altijd up-to-date en veilig blijft.

Houtman Inspectie B.V.

Samen voor een duurzaam en veilig leefklimaat

Scroll naar boven