Ik heb een Scope 10 inspectie nodig

ik heb een scope 10 inspectie nodig

Onveilige elektrische installaties, branden, ongelukken, het komt steeds vaker voor. Deze problemen ontstaan door een defect in de elektrische installatie of de daarop aangesloten apparatuur. Veel verzekeraars stellen daarom een SCIOS Scope 10 inspectie verplicht voor bepaalde bedrijven. Meten is weten, en dat geldt zeker bij elektra. Met een SCIOS Scope 10 keuring waarborgt u de veiligheid van elektrische installaties in uw gebouwen. In deze blog leggen we uit wat een SCIOS Scope 10 inspectie precies is en hoe het in zijn werk gaat.

Wat is een Scope 10 inspectie precies?

Elektrische installaties met de daarop aangesloten apparatuur, ook wel elektrisch materieel, vormen een (brand) risico. Voor uw bedrijfsverzekering kan er gevraagd worden om een Scope 10 keuring te laten uitvoeren. Deze inspectie mag alleen worden uitgevoerd door een erkende SCIOS Scope 10 inspecteur.

Tijdens deze inspectie van uw elektrische installaties, controleert de inspecteur of uw installatie veilig is. Met een elektrische installatie bedoelen we alle elektrische onderdelen die bij uw gebouw horen. Denk hierbij aan groepenkasten en de wandcontactdozen tot en met de daarop aangesloten apparaten. Hierbij horen dus ook de aangesloten machines. Met een SCIOS Scope 10 inspectie kent u een aantal voordelen als installatie eigenaar of als werkgever:

 • Preventieve en periodieke inspecties dragen bij aan de veiligheid van het bedrijf;
 • De bedrijfszekerheid van het materieel neem toe;
 • U voorkomt mogelijke schade;
 • En u voldoet aan de eisen van uw verzekeraar.
scope 10 inspectie

Hoe gaat de Scope 10 inspectie precies in zijn werk?

 1. Eén van onze Scope 10-gecertificeerde inspecteurs beoordeelt de elektrische installatie en de daarop aangesloten apparatuur op defecten of oneigenlijk gebruik.
 2. De inspectie bestaat uit een visuele inspectie, thermografisch onderzoek van de schakel- en verdeelinrichtingen om de temperatuur te beoordelen, metingen en beproevingen en het opstellen van een rapportage. In de rapportage wordt met aangetroffen risicovolle situaties aangeduid met foto’s
 3. Zijn er geen gebreken geconstateerd? Dan ontvangt u een SCIOS Scope 10 keuringsrapport.
 4. Zijn er wel gebreken geconstateerd? Lees dan in onderstaande alinea wat dit precies betekent.

Wat als er afwijkingen worden geconstateerd tijdens de inspectie?

Aan het einde van de inspectie maakt de inspecteur een rapport op waarin u kunt lezen of er bepaalde bijzonderheden zijn. Vervolgens melden wij dit in het SCIOS-portaal, inclusief eventuele afwijkingen. Het kan namelijk gebeuren dat tijdens de Scope 10 keuring één of meer afwijkingen naar boven zijn gekomen. De inspecteur geeft dan in het rapport aan wat er precies moet gebeuren, en welke zaken je als eerste moet herstellen. Wanneer je de problemen hebt opgelost, doet de keuringsinstantie een herinspectie van de herstellingen. Is deze akkoord? Dan melden wij het in het SCIOS-portaal en ontvangt u een SIOS-certificaat. Deze kunt u vervolgens weer doorgeven aan de verzekeraar of tussenpersoon.

Wat als er afwijkingen worden geconstateerd tijdens de inspectie?

Aan het einde van de inspectie maakt de inspecteur een rapport op waarin u kunt lezen of er bepaalde bijzonderheden zijn. Vervolgens melden wij dit in het SCIOS-portaal, inclusief eventuele afwijkingen. Het kan namelijk gebeuren dat tijdens de Scope 10 keuring één of meer afwijkingen naar boven zijn gekomen. De inspecteur geeft dan in het rapport aan wat er precies moet gebeuren, en welke zaken je als eerste moet herstellen. Wanneer je de problemen hebt opgelost, doet de keuringsinstantie een herinspectie van de herstellingen. Is deze akkoord? Dan melden wij het in het SCIOS-portaal en ontvangt u een SIOS-certificaat. Deze kunt u vervolgens weer doorgeven aan de verzekeraar of tussenpersoon.

Waarom kiezen voor Houtman Inspectie?

 • Een goede samenwerking is ook gezamenlijk bespreken met een lekker kopje koffie
 • Wij zijn flexibel inzetbaar
 • Een bredere ondersteuning is mogelijk in verplichting als werkgever door middel van toolboxen;
 • Heb je nu een probleem? Wij geven je direct advies.

Houtman Inspectie B.V.

Samen voor een duurzaam en veilig leefklimaat

Scroll naar boven