Is Scope 12 verplicht?

Sinds 2020 is Scope 12 een certificatieregeling voor PV-installaties. Deze regeling is ontstaan omdat er vanuit verzekeraars, marktpartijen en brancheorganisaties een behoefte is ontstaan om de technische kwaliteit en (brand)veiligheid van pv-installaties te laten keuren door gecertificeerde bedrijven. Maar is een keuring conform Scope 12 verplicht? Dat is de vraag die wij vaak krijgen of voorbij zien komen. Graag lichten we in dit artikel alles aan je toe rondom Scope 12 en of deze keuring van je zonnepanelen verplicht is.

Is een Scope 12 keuring verplicht?

De SCIOS Scope 12 inspectiemethode is nog niet wettelijk verplicht. Je hebt dus (voorlopig) zelf de mogelijkheid als installateur, eigenaar of beheerder van de zonnestroominstallatie, om te bepalen of jouw zonnestroominstallatie geïnspecteerd dient te worden of niet. Echter stellen verzekeraars het steeds vaker wel verplicht. Zo wordt een Scope 12 keuring indirect uiteindelijk toch wel verplicht.

Het Verbond van Verzekeraars zet in op een universele inspectie methode. Een Scope 12 keuring wordt de nieuwe norm en is echt specifiek gericht op de inspectie van zonnepanelen installaties.

scope 12 verplicht

Keuring zonnepanelen verplicht – wat zijn de belangrijkste onderdelen van een inspectie?

Ondanks dat een keuring van je zonnepanelen niet verplicht is, doe je er verstandig aan om het wel te laten inspecteren. Zo waarborg je de kwaliteit van de PV-installatie en voorkom je mogelijke brandschade. Maar wat voor aspecten worden er nou eigenlijk meegenomen in zo’n keuring van je zonnepanelen? Houtman Inspectie heeft het voor je op een rijtje gezet:

  • Controleren van de tekeningen, berekeningen en documenten;
  • Controleren of het elektrisch materiaal in overeenstemming is met de installatie-eisen;
  • Een visuele inspectie van uw zonnepanelen installatie;
  • Elektrotechnische metingen;
  • Verzorgen van eventueel aanvullend onderzoek. Denk hierbij aan een thermo grafische inspectie met een drone en data-analyse. Deze test bevelen we u van harte aan.

Scope 12 verplicht – Hoe vaak moet je de installatie laten keuren?

Dit hangt van de eisen van je verzekeraar. Stichting SCIOS houdt een termijn van vijf jaar aan. Door je zonnestroominstallatie periodiek te laten keuren, ken je een aantal voordelen als installatie- eigenaar of beheerder. Denk hierbij aan het voorkomen van mogelijke schade en dus de veiligheid waarborgen van je PV-installatie. Daarnaast neemt de bedrijfszekerheid van de zonnepanelen toe. Tot slot: met een goede installatie kun je maximaal rendement behalen. Dit is natuurlijk wat iedere installatie eigenaar wilt!

Scope 10 keuring net gehad? Is een Scope 12 keuring dan nog wel nodig?

Het antwoord hierop is: ja. Een Scope 10 keuring omvat namelijk alleen de elektrische installatie en laat de pv-installatie(s) buiten beschouwing. Scope 10 is geen wettelijke verplichting, maar het kan wel een privaatrechtelijke eis zijn.

De voordelen van SCIOS Scope 12

Het uitvoeren van een zonnepanelen keuring door een onafhankelijk en gecertificeerd bedrijf, brengt een aantal voordelen met zich mee. Zowel voor de installatie als de eigenaar van de PV-installatie. Wanneer je de installatie laat keuren, voldoe je aan de algemeen geaccepteerde manier om aannemelijk te maken dat de installateur voor de elektrische installatie, zijn wettelijke zorgplicht nakomt. Bovendien zal ook de bedrijfszekerheid toenemen. Echter blijft nog altijd het belangrijkste voordeel dat je met de inspectieregeling Scope 12, een hoop schade kunt voorkomen. Ook al is Scope 12 dus niet verplicht, wees verstandig en laat je zonnepanelen keuren.

Periodieke Scope 12 verplicht? Nee, maar wees verstandig

Zoals eerder in dit artikel te lezen was, is een Scope 12 keuring dus niet wettelijk verplicht. Echter doe je er verstandig aan om ze wel te laten inspecteren en ook periodiek te laten keuren in de toekomst. Kortom, de meest gangbare redenen om wel voor een Scope inspectie te kiezen zijn:

  • Een foute installatie: Door de wildgroei aan installatiebedrijven, neemt het aantal onervaren installateurs toe. Hierdoor komt het steeds vaker voor de installatie van de zonnepanelen niet correct wordt uitgevoerd. Een Scope 12 keuring kan deze fouten opsporen.
  • De brandveiligheid verzekeren: Zonnepanelen en elektrische installaties kunnen al gauw voor brandgevaar zorgen wanneer er problemen zijn tijdens de installatie of wanneer er slechte verbindingen zijn. Een keuring kan het brandrisico verkleinen.
  • Slijtage en seizoensinvloeden: De gemiddelde levensduur van zonnepenalen is ruim 25 jaar. Echter is er door de jaren heen wel sprake van schade en slijtage door het weer. De installatie periodiek laten keuren is daarom verstandig.
  • Eis van verzekeraars: Veel verzekeraars stellen een keuring van je PV-installatie verplicht. Hierbij moet ook een inspectierapport worden ingeleverd.

Houtman Inspectie B.V.

Samen voor een duurzaam en veilig leefklimaat

Scroll naar boven