NEN 1010 en NEN 3140 keuring

Specialist in NEN 1010 en NEN 3140 keuringen

Uw PV-installatie of zonnepanelen volgens NEN 3140 en / of NEN 1010 laten keuren? Houtman Inspectie verzorgt graag de keuring van uw elektrotechnische installaties als het om deze inspecties gaat.

Wat is een NEN 3140 keuring?

NEN 3140 is de Nederlandse norm voor laagspanningsinstallaties. Deze norm geeft de minimale eisen aan het veiligheidsniveau van uw elektrische installatie. Als eigenaar of gebruiker dient u deze installatie periodiek te laten keuren. Ook kan een verzekeraar aanvullende eisen opnemen om de elektrische installatie conform de NEN 3140 te laten inspecteren. NEN 3140 bevat voorschriften voor het veilig gebruik van een installatie, de periodieke inspectievan elektrische apparaten en de keuring van bestaande elektrische installaties. De NEN 3140 keuring is niet wettelijk verplicht maar is wel noodzakelijk. Lees hier meer over NEN 3140.

Is een NEN 3140 inspectie verplicht?

Een NEN 3140 keuring is niet verplicht. Echter staat er in de Arbowet dat werkgevers wel verplicht zijn om te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek voor hun werknemers. Hierbij wordt ook verwezen naar de NEN 3140. Een periodieke keuring aan de hand van de NEN 3140 kan dus een goed hulpmiddel zijn om dit te waarborgen.
 

Wat kost een NEN 3140 keuring?

De kosten voor een NEN 3140 keuring zijn afhankelijk van diverse factoren. Neem contact met ons op via het contactformulier, e-mail of bel ons gerust.

Wat is een NEN 1010 keuring?

De elektrotechnische installatiebranche kan er niet om heen: de NEN 1010, ook wel ‘’de laagspanningsnorm voor installaties’’. NEN 1010 is al jaren de norm voor het aanleggen van veilige laagspanningsinstallaties. Ook het uitbreiden en aanpassen van installaties valt onder de NEN 1010 norm. Daarnaast wordt de norm gebruikt voor controles en keuringen bij de oplevering van projecten. Lees hier meer over NEN 1010.

Is een NEN 1010 keuring verplicht?

Een NEN 1010 keuring is verplicht. Een nieuwe elektrische installatie moet aan de eisen voldoen van de NEN 1010 normering. Met een NEN 1010 inspectie kunt u aantonen dat de installatie, op het moment van oplevering, voldoet aan de wettelijke eisen. 

Wat kost een NEN 1010 inspectie?

De kosten voor een NEN 3140 keuring zijn afhankelijk van diverse factoren. Neem contact met ons op via het contactformulier, e-mail of bel ons gerust. 

Wat is het verschil tussen NEN 3140 en NEN 1010?

Houtman Inspectie is specialist in de elektrotechniek en verricht NEN 1010 keuringen en inspecties en NEN 3140 keuringen en inspecties. Maar wat is het verschil tussen deze twee normen? De norm NEN 1010 geldt voor nieuwe installaties, terwijl NEN 3140 wordt gebruikt voor bestaande installaties. Een elektrische installatie mag worden gekeurd aan de hand van de norm die van kracht was tijdens de aanleg van de installatie. Bij het ontwerpen en aanleggen van een elektrische installatie is de norm NEN 1010 van toepassing. De NEN 3140 bevat voorschriften voor het veilig gebruik van een elektrotechnische installatie, de periodieke inspectie van elektrische apparaten en de keuring van bestaande installaties.

Waarom een NEN 1010 of een NEN 3140 inspectie laten uitvoeren?

Het uitvoeren van een NEN 1010 of NEN 3140 keuring door een onafhankelijk inspectiebedrijf kent een aantal voordelen. Deze voordelen gelden zowel voor u als installateur en of voor u als installatie eigenaar. 

 • Een NEN 1010 keuring is een algemeen geaccepteerde manier om toonbaar te maken dat uw nieuwe elektrische installatie of de uitbreiding van uw bestaande installatie voldoet aan de eisen conform de NEN 1010 norm. Voorkom hiermee mogelijk gevaar en schade aan uw installatie die mogelijk al tijdens de voltooiing van de installatie worden geconstateerd.
 • Ook een NEN 3140 keuring geeft u als werkgever of als installatie eigenaar een aantal voordelen. Ook NEN 3140 is een algemeen geaccepteerde manier om toonbaar te maken dat u als werkgever voor de elektrische installatie de wettelijke zorgplicht van de Arbowet nakomt. Daarnaast neemt de bedrijfszekerheid van de installatie toe wat de continuïteit ten goede komt. Ook voorkomt u mogelijk gevaar en / of schade aan de installatie. 

Wat houdt een keuring van Houtman Inspectie in?

Deze NEN 1010 inspecties en NEN 3140 inspecties mogen enkel worden uitgevoerd door een Vakbekwaam Persoon (VP). Echter moet deze persoon wel de deskundigheid hebben om de keuringen uit te voeren. Houtman Inspectie is een onafhankelijk en SCIOS gecertificeerd inspectiebedrijf. Wij richten onze keuringen met name op het veilig gebruik van de elektrische installatie. Onze aandachtspunten daarbij zijn brandgevaar, aanrakingsgevaar en continuïteit. Veel voorkomende risico’s zijn vonkvorming, oververhitting, explosiegevaar, kortsluiting, brandwonden of elektrocutie. Kleine oorzaken kunnen grote gevolgen hebben:

 • Overbelasting
 • Condensvorming, vocht en vuil nabij de schakelkasten en andere delen van de installatie
 • Niet werkende aardlekschakelaars
 • Defecte stekkerdozen of wand contactdozen
 • Defecte of losse contacten of kabels

Waar bestaat een inspectie uit?

Houtman Inspectie controleert de volledige elektrische installatie. Maar waar bestaat een inspectie nou eigenlijk uit? Een keuring bestaat uit:

 1. Controle van installatietekeningen (indien aanwezig);
 2. Visuele inspectie van de elektrotechinsche installatie;
 3. Benodigde metingen en beproevingen met gekalibreerde meetgereedschappen;
 4. Rapportage


Wij zijn werkzaam in heel centraal Nederland. Waaronder de regio’s Ede, Veenendaal, Amersfoort, Almere, Lelystad, Utrecht, Arnhem, Deventer en Apeldoorn bent u bij Houtman Inspectie aan het goede adres. Neem contact op voor de mogelijkheden voor een NEN 1010 keuring en inspectie of een NEN3140 keuring en inspectie.

Chat openen
Whatsappen?
Hallo! Hoe kan ik je helpen?
Zoek je een prijs voor een Scope 12 inspectie?
Vul dan het offerte formulier in, en je ontvangt direct een offerte in je mail. Net zo handig toch?

Mocht je andere vragen hebben, dan hoor ik het graag!