NEN 3140 Keuring

(Periodieke) inspectie van bestaande elektrische installaties

nen 3140 keuring

NEN 3140 keuring door Houtman Inspectie B.V.

Als installateur of installatie-eigenaar wil je natuurlijk de veiligheid van je elektrotechnische installatie kunnen waarborgen. Ben je een werkgever? Dan wil je zorgen voor een veilige werkomgeving. Door je elektrische installatie (periodiek) te laten keuren conform de NEN 3140 keuring, help je je installaties in goede staat te houden en voorkom je eventuele incidenten zoals brandgevaar en elektrocutie. De keuring geeft je inzicht in de risico’s en zorgt ervoor dat je deze op tijd kunt aanpakken.

Hoe werkt het?

De NEN 3140 keuring bestaat uit visuele inspecties, metingen en beproevingen met speciale apparatuur. Omdat Houtman Inspectie een onafhankelijk inspectiebedrijf is, kun je rekenen op een kundige en objectieve uitvoering van de vereiste elektrotechnische keuringen. De inspecties bestaan uit een combinatie van:

 • Visuele inspecties
 • Metingen en/of beproevingen
 • Vakkundige en overzichtelijke rapportage
Zonnepanelen

Laat je PV-installatie volgens een SCIOS Scope 12 keuring door ons uitvoeren en u voldoet aan alle maatstaven voor de verzekeringen.

Brandveiligheid

Voldoe aan de wettelijke zorgplicht en eis van veel verzekeraars. Een geruststellende waarborg voor de veiligheid van installaties in gebouwen.

Veilige bedrijfsvoering

Het in kaart brengen van risico’s van het werken aan of met e-installaties. Zo werkt u aan de veiligheid van werknemers en hun installaties.

NEN

Voldoe aan de NEN-normen laat nieuwe  of bestaande e-installatie keuren door een onafhankelijke partij.

NEN 3140 is de Nederlandse norm voor laagspanningsinstallaties. Deze norm geeft de minimale eisen aan voor het veiligheidsniveau van je elektrische installatie. NEN 3140 bevat voorschriften voor het veilig gebruik van een installatie, de periodieke inspectie van elektrische apparaten en de keuring van bestaande elektrische installaties.

Overheid en verzekeraars stellen eisen aan een veilige uitvoer van werkzaamheden aan elektrotechnische installaties. De NEN 3140 is een norm die een praktische invulling geeft aan deze eisen. Dit helpt om incidenten zoals brand, letselongevallen en uitval van productie te voorkomen.

Met de NEN 3140 inspectie aan elektrische installaties:

– Voldoe je aan de Arbowetgeving
– Toon je aan dat een veilige werkomgeving voor jou prioriteit heeft
– Minimaliseer je het risico op incidenten en boetes

De officiële definitie van NEN 3140 luidt:
“Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning”. De Nederlandse norm (NEN) voor veilige bedrijfsvoering van werkzaamheden nabij, aan of met elektrische objecten in het laagspanningsgebied tot 1000 Volt wisselspanning en 1500 V gelijkspanning.

Nee, een NEN 3140 keuring is niet verplicht. Echter, volgens de Arbowet en/of de verzekering is het wel verplicht om elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen periodiek te laten keuren volgens de NEN 3140 norm of specifieke eisen van de verzekeraar. Een periodieke keuring conform de NEN 3140 norm is daarom een goed hulpmiddel om te voldoen aan de Arbowet en de eisen van verzekeraars.

Hoe vaak een NEN 3140 inspectie moet plaatsvinden is afhankelijk van een aantal factoren. De factoren die dit bepalen zijn:

 • De leeftijd van de installatie;
 • De kwaliteit van de installatie;
 • De omgevingsomstandigheden;
 • De personen die de installatie gebruiken;
 • De mate van toezicht door een installatieverantwoordelijke;
 • Diverse richtlijnen.

Om de veiligheid te kunnen waarborgen van een elektrische installatie, dienen deze periodiek te worden gekeurd. Afhankelijk van de behoefte en de eis van derden (zoals verzekeraars) dient dit om de 3 tot 6 jaar te gebeuren.

De kosten voor een NEN 3140 keuring zijn afhankelijk van diverse factoren. Neem contact met ons op via het contactformulier, e-mail of bel ons gerust.

Een volledige NEN 3140 keuring voor een elektrische installatie is een gedegen proces op basis van een inspectieplan. De keuring wordt uitgevoerd door vakbekwame inspecteurs (VP). Een Vakbekwaam Persoon (VP) – persoon die is aangewezen met een relevante (elektrotechnische) opleiding en ervaring waardoor hij/zij in staat is gevaren die door elektriciteit kunnen worden veroorzaakt te onderkennen en te voorkomen. Een keuring bestaat uit een combinatie van visuele inspecties, metingen en beproevingen. De keuring wordt uitgevoerd aan de hand van tekeningen van de elektrische installatie.
De resultaten van de keuring worden opgesteld in een vakkundig en overzichtelijke rapportage. In de rapportage worden gegevens over de inspecteur, meetapparatuur en de omvang van de inspectie en installatie opgenomen.

Nieuwe elektrische installaties en wijzigingen of uitbreidingen van bestaande installaties, moeten worden geïnspecteerd voordat deze in bedrijf worden genomen. Deze installaties moeten worden geïnspecteerd conform de NEN 1010 norm (de norm voor elektrotechnische laagspanningsinstallaties in woningen, gebouwen en infrastructuur). Wil je meer lezen over NEN 1010 keuringen? Lees dan hier meer!

Houtman Inspectie is een onafhankelijk en gecertificeerd inspectiebedrijf. NEN inspecties mogen enkel worden uitgevoerd door een Vakbekwaam Persoon (VP). Echter moet deze persoon wel de deskundigheid hebben om de keuringen uit te voeren. Wij zijn vakkundig en richten onze keuringen met name op het veilig gebruik van de elektrische installatie. Onze aandachtspunten daarbij zijn brandgevaar, aanrakingsgevaar en continuïteit. Veel voorkomende risico’s zijn vonkvorming, oververhitting, explosiegevaar, kortsluiting, brandwonden of elektrocutie. Kleine oorzaken kunnen grote gevolgen hebben:

 • Overbelasting
 • Condensvorming, vocht en vuil nabij de schakelkasten en andere delen van de installatie
 • Niet werkende aardlekschakelaars
 • Defecte stekkerdozen of wand contactdozen
 • Defecte of losse contacten of kabels

Houtman Inspectie is een gespecialiseerd bedrijf in het uitvoeren van elektrotechnische inspecties. Wij zijn een SCIOS gecertificeerd inspectiebedrijf. Maar wat maakt ons nou zo uniek? Houtman Inspectie is opgericht door Corné Houtman en heeft een team van ervaren en professionele inspecteurs. Wij zijn betrokken, open-minded, transparant en kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel.

NEN 3140

Waarom kiezen voor Houtman Inspectie?

Houtman Inspectie is een gespecialiseerd bedrijf in het uitvoeren van elektrotechnische inspecties. Wij zijn een SCIOS gecertificeerd inspectiebedrijf. Maar wat maakt ons nou zo uniek? Houtman Inspectie is opgericht door Corné Houtman en heeft een team van ervaren en professionele inspecteurs. Wij zijn betrokken, open-minded, transparant en kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel.

vragen nen 3140

Advies nodig? Neem gerust contact met ons op

Plannen om elektrische installaties te laten keuren? Vereist de verzekeraar een inspectie van de huidige elektrische installaties? Houtman Inspectie B.V. voert graag een NEN 3140 keuring uit. Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie of vraag een offerte aan.
Scroll naar boven