NEN 3140 keuring

Uw elektrische installatie in goede staat met een NEN 3140 keuring

U wilt als installateur of als installatie-eigenaar natuurlijk de veiligheid kunnen waarborgen van uw elektrotechnische installatie. Bent u een werkgever? Dan wilt u natuurlijk zorgen voor een veilige werkomgeving. Door uw elektrische installatie (periodiek) te laten keuren conform een NEN 3140 keuring, helpt u om uw elektrische installaties in goede staat te houden en eventuele incidenten, zoals brandgevaar en elektrocutie te voorkomen. De keuring geeft u inzicht in de risico’s en zorgt ervoor dat u deze op tijd kunt voorkomen. 

Wat is NEN 3140?

NEN 3140 is de Nederlandse norm voor laagspanningsinstallaties. Deze norm geeft de minimale eisen aan het veiligheidsniveau van uw elektrische installatie. NEN 3140 bevat voorschriften voor het veilig gebruik van een installatie, de periodieke inspectie van elektrische apparaten en de keuring van bestaande elektrische installaties.

Overheid en verzekeraars stellen eisen aan een veilige uitvoer van werkzaamheden aan elektrotechnische installaties. De NEN 3140 is een norm die aan deze eisen een praktische invulling geeft. Dit helpt om incidenten (brand, letselongevallen, uitval van productie etc.) te voorkomen.

Met de NEN 3140 inspectie aan elektrische installaties:

 • Voldoet u aan de Arbowetgeving
 • Toont u aan dat een veilige werkomgeving voor u prioriteit heeft
 • Minimaliseert u het risico op incidenten en boetes

De officiële definitie van NEN 3140 luidt:

“Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning”. De Nederlandse norm (NEN) voor veilige bedrijfsvoering van werkzaamheden nabij, aan of met elektrische objecten in het laagspanningsgebied tot 1000 Volt wisselspanning en 1500 V gelijkspanning.

Nee, een NEN 3140 keuring is niet verplicht. Echter bent u door de Arbowet en/of de verzekering wel verplicht uw elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen periodiek te laten keuren volgens de NEN 3140 norm of volgens specifieke eisen va de verzekeraar. Een periodieke keuring conform de NEN 3140 norm, is dus zeker een goed hulpmiddel om te voldoen aan de Arbowet en de eisen van verzekeraars.

Hoe vaak een NEN 3140 inspectie moet plaatsvinden is afhankelijk van een aantal factoren. De factoren die dit bepalen zijn:

 • De leeftijd van de installatie;
 • De kwaliteit van de installatie;
 • De omgevingsomstandigheden;
 • De personen die de installatie gebruiken;
 • De mate van toezicht door een installatieverantwoordelijke;
 • Diverse richtlijnen.

Om de veiligheid te kunnen waarborgen van een elektrische installatie, dienen deze periodiek te worden gekeurd. Afhankelijk van de behoefte en de eis van derden (zoals verzekeraars) dient dit om de 3 tot 6 jaar te gebeuren.

De NEN 3140 keuring bestaat uit visuele inspecties, metingen en beproevingen met speciale apparatuur. Omdat Houtman Inspectie een onafhankelijk inspectiebedrijf is, kunt u rekenen op een kundige en onafhankelijke uitvoering van de vereiste elektrotechnische keuringen. De inspecties zijn een combinatie van:

 • Visuele inspecties
 • Metingen en / of beproevingen
 • Vakkundig en overzichtelijke rapportage

De kosten voor een NEN 3140 keuring zijn afhankelijk van diverse factoren. Neem contact met ons op via het contactformulier, e-mail of bel ons gerust.  

Keuring volgens NEN 3140

Een volledige NEN 3140 keuring voor een elektrische installatie is een gedegen proces op basis van een inspectieplan. De keuring wordt uitgevoerd door vakbekwame inspecteurs (VP). Een Vakbekwaam Persoon (VP) – persoon die is aangewezen met een relevante (elektrotechnische) opleiding en ervaring waardoor hij/zij in staat is gevaren die door elektriciteit kunnen worden veroorzaakt te onderkennen en te voorkomen. Een keuring bestaat uit een combinatie van visuele inspecties, metingen en beproevingen. De keuring wordt uitgevoerd aan de hand van tekeningen van de elektrische installatie.

De resultaten van de keuring worden opgesteld in een vakkundig en overzichtelijke rapportage. In de rapportage worden gegevens over de inspecteur, meetapparatuur en de omvang van de inspectie en installatie opgenomen.

Nieuwe installaties laten keuren conform NEN 1010

Nieuwe elektrische installaties en wijzigingen of uitbreidingen van bestaande installaties, moeten worden geïnspecteerd voordat deze in bedrijf worden genomen. Deze installaties moeten worden geïnspecteerd conform de NEN 1010 norm (de norm voor elektrotechnische laagspanningsinstallaties in woningen, gebouwen en infrastructuur). Wil je meer lezen over NEN 1010 keuringen? Lees dan hier meer!

NEN 3140 keuringen door Houtman Inspectie

Houtman Inspectie is een onafhankelijk en gecertificeerd inspectiebedrijf. NEN inspecties mogen enkel worden uitgevoerd door een Vakbekwaam Persoon (VP). Echter moet deze persoon wel de deskundigheid hebben om de keuringen uit te voeren. Wij zijn vakkundig en richten onze keuringen met name op het veilig gebruik van de elektrische installatie. Onze aandachtspunten daarbij zijn brandgevaar, aanrakingsgevaar en continuïteit. Veel voorkomende risico’s zijn vonkvorming, oververhitting, explosiegevaar, kortsluiting, brandwonden of elektrocutie. Kleine oorzaken kunnen grote gevolgen hebben:

 • Overbelasting
 • Condensvorming, vocht en vuil nabij de schakelkasten en andere delen van de installatie
 • Niet werkende aardlekschakelaars
 • Defecte stekkerdozen of wand contactdozen
 • Defecte of losse contacten of kabels

Waarom kiezen voor Houtman Inspectie?

Houtman Inspectie is een gespecialiseerd bedrijf in het uitvoeren van elektrotechnische inspecties. Wij zijn een SCIOS gecertificeerd inspectiebedrijf. Maar wat maakt ons nou zo uniek? Houtman Inspectie is opgericht door Corné Houtman en heeft een team van ervaren en professionele inspecteurs. Wij zijn betrokken, open-minded, transparant en kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel.

Wij zijn werkzaam in heel centraal Nederland. Waaronder de regio’s Ede, Veenendaal, Amersfoort, Almere, Lelystad, Utrecht, Arnhem, Deventer en Apeldoorn bent u bij Houtman Inspectie aan het goede adres. Neem contact op voor de mogelijkheden voor een NEN 1010 keuring en inspectie of een NEN3140 keuring en inspectie.