Zonnepanelen verplicht vanaf 1 juli: Nieuwe regelgeving stuwt bedrijven naar duurzame energie

zonnepanelen verplicht

Wij vertellen je graag meer over de nieuwe energiebesparingsplicht

Per 1 juli treedt een nieuwe energiebesparingsplicht in werking, waardoor bedrijven en instellingen verplicht zijn om zonnepanelen te installeren als de terugverdientijd minder dan 5 jaar bedraagt. Deze verplichting, opgenomen in het Activiteitenbesluit milieubeheer, is gericht op het bevorderen van energie-efficiëntie en de overgang naar hernieuwbare energie. Dit artikel bespreekt de belangrijkste wijzigingen in de energiebesparingsplicht en de gevolgen ervan voor bedrijven en instellingen.

De energiebesparingsplicht is uitgebreid naar verschillende bedrijven en instellingen, waaronder diegenen die vallen onder het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS), de glastuinbouwsector en bedrijven die een omgevingsvergunning milieu nodig hebben. Deze uitbreiding vergroot het aantal entiteiten dat verplicht is om energiebesparende maatregelen te nemen.

Naast de algemene energiebesparende maatregelen zijn ook specifieke maatregelen voor de installatie van zonnepanelen verplicht gesteld. Deze maatregelen moeten een terugverdientijd van 5 jaar of minder hebben en leiden tot een verlaging van de CO2-uitstoot. De Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML) bevatten deze verplichte maatregelen voor verschillende bedrijfstakken.

De erkende maatregel ‘zonnepanelen’ is met name gericht op grotere daken vanaf 2.000 vierkante meter met een grootverbruikersaansluiting en een potentieel van minimaal 300 kilowattpiek aan zonnepanelen. Het dak mag de komende 10 jaar niet gerenoveerd hoeven te worden en de verzekeraar moet akkoord gaan met de installatie zonder aanzienlijke premieverhogingen. Indien deze voorwaarden niet worden voldaan, is de installatie van zonnepanelen niet verplicht.

Naast de energiebesparingsplicht moeten bedrijven en instellingen ook voldoen aan de informatieplicht, waarbij zij elke 4 jaar rapporteren over de getroffen maatregelen. De eerstvolgende deadline voor het rapporteren van deze gegevens is vastgesteld op 1 december 2023. Het toezicht en de handhaving van zowel de energiebesparingsplicht als de informatie- en onderzoeksplicht worden uitgevoerd door de 29 regionale omgevingsdiensten.

Conclusie

De nieuwe regelgeving met betrekking tot de energiebesparingsplicht legt bedrijven en instellingen de verplichting op om zonnepanelen te installeren als de terugverdientijd minder dan 5 jaar bedraagt. Deze maatregel draagt bij aan de bevordering van energie-efficiëntie en de transitie naar hernieuwbare energie. Bedrijven en instellingen moeten zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheden en tijdig voldoen aan de informatie- en onderzoeksplicht. Het naleven van deze regelgeving draagt niet alleen bij aan duurzaamheid, maar kan ook financiële voordelen opleveren op de lange termijn.
update scope 12

Houtman Inspectie B.V.

Samen voor een duurzaam en veilig leefklimaat

Scroll naar boven