Nieuwe update inspectiemethode scope12

 

Gisteren, 20-10-2022, heeft Stichting Scios een update gepubliceerd van het Technisch Document 18. Dit document maakt onderdeel uit van de certificiatieregeling “SCOPE12”.

De komende periode willen we je graag op de hoogte brengen welke gevolgen dit gaat geven. Het document is namelijk in zijn geheel herschreven, en de impact kan voor jou als installateur of adviseur behoorlijk zijn.

De overgangstermijn van de oude regeling naar de nieuwe regeling eindigt op 18-04-2023.

 

De grootste 2 wijzigingen die we graag vandaag delen zijn:

1. Niet bereikbare delen;

2. Crossmating van MC4 connectoren.

Er valt uiteraard veel meer te benoemen, deze zullen we de komende periode uitlichten en toezenden.

 

1. Niet bereikbare delen
Vanaf uiterlijk 18-04-2023 dient niet alleen alle metingen en beproevingen volledig te worden uitgevoerd, maar ook de visuele inspectie. Dit betekent dat wanneer bij de visuele inspectie van een zonnestroominstallatie delen niet voor inspectiedoeleinden zichtbaar zijn, dit middels een verslag aangetoond moet worden.

Het gaat om de volgende delen:

–    kabelgebonden installatiedelen onder de panelen (stekerverbindingen, kabelmanagement en inductielussen), en/of

–    de bevestiging van de onderconstructie op het dak of gevel.

De genoemde installatiedelen en componenten kan herleidbaar aangetoond worden middels sluitende en gedetailleerde documentatie (bijv. foto’s) van de installatiewerkzaamheden en componenten die tijdens inspectie niet meer zichtbaar zijn.

De inspectiewerkzaamheden aan deze delen van de installatie gelden dan als volledig uitgevoerd.

Zie ook onderstaande tabel ter verduidelijking.

Als bovenstaand niet mogelijk is, of niet aanwezig, dan is de inspectie onvolledig, en kan deze niet worden afgemeld.
2. Crossmating van MC-4 connectoren
Scios heeft ook een update uitgevoerd aangaande het combineren van steker combinaties van MC-4 connectoren.

Als hoofdregel geldt dat in stekercombinaties stekers en contrastekers van hetzelfde merk en type toegepast moeten worden.

Om hiervan af te wijken zijn er een aantal voowaarden:

– stekercombinaties van stekers en contrastekers van verschillende fabrikanten mogen uitsluitend worden toegepast tussen paneel en optimizers of micro-omvormers.

– én de combinatie moet zijn vermeldt in de tabel die volgens de certificatieinstelling voldoen.

 

 

– indien aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, dan moet het ook te worden genoemd in het rapport als opmerking.

De tests zijn geldig tot maximaal vijf jaar na testdatum of totdat de certificerende instelling het rapport intrekt. Stekercombinaties die na deze datum zijn ingebouwd, voldoen niet.
Afsluitend…
Kan ik me voorstellen dat dit vragen oproept!

Vanaf januari gaan we over dit onderwerp workshops geven. Op locatie gaan we jou en jouw team alles vertellen wat je over de Scope 12 inspecties moet weten.

Uiteraard vertellen we je graag hoe Houtman Inspectie BV kan ondersteunen in de kwaliteitsborging van de zonnestroominstallaties. Uiteraard ook met de Scope 12 inspecties.

Wil je alvast een workshop inplannen of heb je interesse? Laat het gerust weten, en we denken graag met je mee!

Met vriendelijke groet,

Corné Houtman

 

E-mail:      info@houtmaninspectie.nl
www:         www.houtmaninspectie.nl
Telefoon:   085 – 400 1600

 

| Houtman Inspectie B.V. | KvK: 85274542 | BTW-ID: NL86 3570 392B 01 |
| Bolwerk 27 | 3905NH | Veenendaal | Tel: 085 – 400 1600 |
 
Op alle overeenkomsten en handelingen zijn voorwaarden van toepassing. Deze zijn hier te vinden.

Houtman Inspectie B.V.

Samen voor een duurzaam en veilig leefklimaat

Scroll naar boven