Nieuwe Wet Kwaliteitsborging: strengere toezicht maatregelen in de bouw

nieuwe wet kwaliteitsborging

Wet Kwaliteitsborging

Bewoners en gebruikers hebben recht op veilige en hoogwaardige gebouwen, waarbij aspecten zoals brandveiligheid en energie-efficiëntie centraal staan. Om dit te waarborgen en de bouwsector beter te reguleren, heeft de overheid de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in het leven geroepen. Als volledig onafhankelijk elektrotechnisch inspectiebedrijf begrijpen wij bij Houtman Inspectie B.V. het belang van deze nieuwe wet en staan wij klaar om installateurs te ondersteunen bij het voldoen aan de wettelijke eisen.

Versterkt toezicht in de bouw

De Wkb heeft als doel om meer toezicht en controle te garanderen binnen de bouwsector. Het nieuwe stelsel is in eerste instantie van toepassing op bouwwerken in de laagste gevolgklasse, zoals eengezinswoningen en kleinere bedrijfspanden. Dit biedt alle betrokken partijen de gelegenheid om ervaring op te doen met de nieuwe werkwijze voor toezicht in de bouw. De wet schrijft voor dat kwaliteitsborging uitsluitend wordt uitgevoerd door een onafhankelijke kwaliteitsborger die geen enkele organisatorische, financiële of juridische betrokkenheid heeft bij het betreffende bouwproject.

Houtman Inspectie: uw partner in elektrotechnische inspecties

Als installateur wilt u uiteraard voldoen aan de eisen van de Wet Kwaliteitsborging. Bij Houtman Inspectie B.V. kunnen we u daarbij helpen. Als volledig onafhankelijk inspectiebedrijf beschikken we over de expertise en ervaring om uw elektrotechnische installaties grondig en betrouwbaar te inspecteren. Onze inspecties voldoen aan de geldende regels en voorschriften en worden uitgevoerd door gekwalificeerde inspecteurs die niet betrokken zijn bij uw bouwproject.

Stapsgewijze invoering van de Wet Kwaliteitsborging (Wkb) vanaf 2024

De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) zal naar verwachting vanaf 1 januari 2024 stapsgewijs worden ingevoerd. Dit is aangekondigd door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

In de periode tot en met 2028 zullen de veranderingen van de Wkb alleen van toepassing zijn op eenvoudige bouwwerken, zoals eengezinswoningen en kleinere bedrijfspanden. Pas daarna zullen andere bouwwerken worden toegevoegd aan de nieuwe regeling. Deze geleidelijke aanpak biedt bouwbedrijven en gemeenten de mogelijkheid om stap voor stap ervaring op te doen met het vernieuwde toezicht in de bouw.

De 5 belangrijkste veranderingen

  1. Onafhankelijke kwaliteitsborgers controleren het gebouw tijdens ontwerp en bouw om te voldoen aan wettelijke eisen.
  2. Aannemers zijn verantwoordelijk voor de gevolgen van hun bouwfouten en moeten deze herstellen op verzoek van de klant.
  3. Aannemers moeten klanten informeren over verzekeringen tegen faillissement, schade en gebreken.
  4. Klanten parkeren 5% van het bouwbedrag bij de notaris, uit te betalen na verholpen gebreken.
  5. De gemeente kan de bouw stilleggen als de kwaliteitsborger of zij een probleem identificeren.

Verzekerd van kwaliteit met Houtman Inspectie B.V.

Bij Houtman Inspectie B.V. begrijpen we het belang van kwaliteit en veiligheid in de bouwsector. Met de nieuwe Wet Kwaliteitsborging zet de overheid een belangrijke stap om dit te waarborgen. Als betrouwbare partner staan wij voor u klaar om u te ondersteunen bij het voldoen aan deze wettelijke vereisten. Neem vandaag nog contact met ons op en verzeker u van de hoogste kwaliteit in elektrotechnische inspecties voor uw bouwprojecten.

Elektrisch gereedschap keuren

Houtman Inspectie B.V.

Samen voor een duurzaam en veilig leefklimaat

Scroll naar boven