Scope 10 keuring huurder of verhuurder?

Scope 10 keuring huurder of verhuurder. Wie is er nou verantwoordelijk?

Bij een Scope 10 keuring is de verantwoordelijkheid vaak afhankelijk van de afspraken tussen huurder en verhuurder, maar over het algemeen ligt deze bij de verhuurder.

Bij een Scope 10 keuring draait het om de veiligheid van elektrische installaties, en de verantwoordelijkheid kan variëren afhankelijk van de afspraken tussen huurder en verhuurder. In veel gevallen ligt de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van deze keuring bij de verhuurder, omdat deze eigenaar is van het pand en zorgt voor het onderhoud van de structurele elementen, inclusief de elektrische installaties. Echter, afhankelijk van het huurcontract en de gemaakte afspraken, kan de verantwoordelijkheid of een deel ervan ook bij de huurder liggen, vooral als het gaat om specifieke aanpassingen of installaties die door de huurder zijn aangebracht. Het is belangrijk dat beide partijen de afspraken hierover duidelijk vastleggen om misverstanden te voorkomen.

meterkast en zonnepanelen

Wie draagt de verantwoordelijkheid? De huurder of verhuurder? Wij lichten het per Scope keuring toe

Het is van essentieel belang dat de afspraken over deze keuringen duidelijk in de huurovereenkomst zijn vastgelegd. Zo weten zowel huurders als verhuurders precies waar ze aan toe zijn en kunnen zij samenwerken om de veiligheid van het pand te waarborgen.

Scope 8 keuring: Deze keuring is gericht op de algemene elektrische veiligheid van een pand, waaronder de basisvoorzieningen zoals verlichting en stopcontacten. In veel gevallen is de verhuurder verantwoordelijk voor deze keuring, aangezien het gaat om de basiselektrische installaties die het pand veilig en functioneel moeten maken. De exacte verantwoordelijkheid kan echter variëren en is afhankelijk van wat vooraf is afgesproken tussen huurder en verhuurder.

Scope 10 keuring: Deze keuring focust op het opsporen van brandrisico’s binnen elektrische installaties. Normaal gesproken valt de verantwoordelijkheid hiervoor bij de verhuurder, om te waarborgen dat het pand voldoet aan de veiligheidseisen alvorens het verhuurd wordt. Ook hier is de uiteindelijke verantwoordelijkheid afhankelijk van de afspraken gemaakt in het huurcontract.

Scope 12 keuring: Specifiek gericht op zonnestroomsystemen. Deze keuring kan onder de verantwoordelijkheid van de huurder vallen, vooral als deze de zonnepanelen heeft laten installeren of er direct voordeel van heeft. Het is echter cruciaal dat dit duidelijk is overeengekomen en vastgelegd, zodat er geen onduidelijkheid bestaat over wie verantwoordelijk is.

Wat houdt een Scope 10 keuring precies in?

  • Allereerst voert een gecertificeerde inspecteur een grondige beoordeling uit van zowel de elektrische installatie als de aangesloten apparaten, op zoek naar mogelijke risico’s zoals verkeerd gebruik of defecten die brand kunnen veroorzaken.
  • De inspectie omvat een visuele controle, het maken van infraroodbeelden, diverse metingen, en verschillende tests om de veiligheid te waarborgen.
  • Als je installatie aan alle eisen voldoet, krijg je een officieel SCIOS Scope 10 keuringsrapport.
  • Worden er toch mankementen gevonden? Dan ontvang je een SCIOS Scope 10 rapport dat deze gebreken opsomt. Het is dan aan jou om een erkend installatiebedrijf in te schakelen voor de nodige reparaties, waarna je een herstelverklaring krijgt.
  • Dit keuringsrapport is belangrijk voor je verzekeringsadviseur, dus vergeet niet om dit met hem of haar te delen.

Zorg dat je aan de veiligheid voldoet

De vraag wie verantwoordelijk is voor de Scope 10 keuring – de huurder of de verhuurder – is belangrijk om de veiligheid van elektrische installaties te garanderen, ongeacht of het om een gehuurd of eigen pand gaat. Duidelijke afspraken hierover zijn cruciaal voor zowel eigenaars als huurders om te voldoen aan veiligheidsnormen en verzekeringseisen. Zorg dat je aan de veilige kant staat en de juiste procedures volgt. Heb je vragen over Scope 10 keuringen of wil je direct een keuring inplannen? Neem dan contact op met Houtman Inspectie. Wij staan klaar om je te helpen met deskundig advies en professionele uitvoering van jouw elektrische keuringen. Zorg dat je pand veilig is en blijft, voor jezelf en je huurders.

Houtman Inspectie B.V.

Samen voor een duurzaam en veilig leefklimaat

Scroll naar boven