Scope 12 & schakel- en verdeelinrichtingen

Wat heeft scope 12 met de NEN-EN-61439 te maken? Dit betreft de norm voor schakel- en verdeel inrichtingen.

Let op! Deze norm is in de PV-Branche nog niet algemeen bekend!

De #Scope12 inspectie methodiek is een verzameling van normen, welke al langere tijd bestaan omtrent de PV-installaties in Nederland.

Vanuit scope 12 wordt er een toetsing gedaan van onder andere de NEN-1010. Ín de NEN1010 staan 2 interessante zaken:

– Bij het dimensioneren van de PV-AC-voedingsleiding dient de opgave van maximale stroom omvormer van leverancier meegenomen te worden in de berekening;

Én

– alle schakel- en verdeelinrichtingen dienen te voldoen aan de NEN-EN-61439 reeks.

Wat houdt dit laatste in?

In deze norm zijn er een aantal verificatie methoden opgenomen om te bepalen dat de toegepaste componenten juist zijn gedimensioneerd in het kader van de warmte ontwikkelingen bij de PV-Installatie. Immers; de gelijktijdigheid is factor 1,0.

Onderstaand een korte samenvatting van de verificatie berekeningsmethode:

    Componenten mogen tot maximaal 80% van hun nominale stroom worden belast;
    Interne bedrading moet op 125% van de toegestane stroom In van de eindgroep worden gedimensioneerd;
    De thermische vermogensverlieswaarde van de omhulling geldt als grenswaarde voor het totale toegestane (berekende) warmteverlies van alle componenten en bedrading (bij hun toegekende stroom en eventuele gelijktijdigheidsfactor).

Ja én?

Dit is nogal van belang in het ontwerp van het AC van de installatie. Kijk maar:

  • In het gehele ontwerp dient dus de PV-AC-keten gedimensioneerd te worden op de IACmax die de omvormer fabrikant aangeeft;
  • Componenten in, en de schakel en verdeelinrichtingen mogen op 80% van deze IAC-max berekend worden;

Nog meer advies nodig? Houtman Inspectie staat graag voor u klaar!

#scope12

#NEN1010

#inspectie

#kennisdelen

Houtman Inspectie B.V.

Samen voor een duurzaam en veilig leefklimaat

Scroll naar boven