Scope 12 verplicht voor veestallen vanaf 1 januari 2023

Scope 12 verplicht voor veestallen vanaf 1 januari 2023

Je ziet het steeds vaker: zonnepanelen op de daken van schuren en stallen. Ook boerenbedrijven willen hun grote daken optimaal benutten, en wat is er nou mooier dan je eigen energie op te wekken. Echter zijn deze grootschalige PV-installaties niet ongevaarlijk voor het bedrijf en de omgeving. Daarom wordt een SCIOS Scope 12 keuring vanaf 1 januari 2023 verplicht voor zonnestroominstallaties op veestallen.

Waarom wordt een Scope 12 verplicht voor veestallen?

Naar aanleiding van verschillende onderzoeken en het rapport van de onderzoeksraad voor de veiligheid over stalbranden, heeft het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voeselkwaliteit besloten om de maatregelen aan te scherpen. Zo kan de veiligheid worden gewaarborgd voor de boer, de dieren en de omgeving.

Vanaf 1 januari 2023 heeft het ministerie besloten dat een periodieke keuring van de PV-installatie verplicht wordt. Goed om te weten: ook een periodieke Scope 10 keuring voor alle inpandige elektra wordt verplicht. Met een SCIOS Scope 10 keuring waarborgt u de veiligheid van elektrische installaties in uw gebouwen en stallen.

Hoe vaak moeten de PV-installaties worden geïnspecteerd?

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft het voornemen gesteld dat risicovolle veestallen elke drie jaar zowel een Scope 10 als een Scope 12 keuring moeten ondergaan. Andere stalen zullen verplicht worden om elke vijf jaar een keuring te ondergaan. In de tussenliggende jaren zullen er periodiek visuele inspecties worden uitgevoerd. Hiermee kan de onderhoudstoestand van de elektrische installaties worden beoordeeld. SCIOS zal zich gaan richten op het toezicht en het naleven van de keuringsverplichting.

Waarom wordt Scope 12 verplicht voor veestallen?

Scope 12 wordt verplicht voor veestallen omdat stalbranden jaarlijks voor dierlijk en menselijk leed zorgen. Daarom heeft het ministerie de keuze gemaakt om met maatregelen te komen. Het aantal stalbranden zal flink moeten worden teruggedrongen.

Bij verschillende branden werden er nog tot in de verre omgeving resten van zonnepanelen aangetroffen. Bij een brand komen er scherpe deeltjes vrij die in de wijde omgeving zullen neerdalen. Gevolg is milieuschade en een mislukte oogst voor de boer. Het omliggende gebied zal moeten worden gemaaid en worden afgevoerd naar de afvalverwerker.

De aanpak om het aantal stalbranden te minimaliseren, richt zich grotendeels op het elektrotechnische aspect. De stalbranden worden voornamelijk veroorzaakt door elektrische installaties en het aangesloten materiaal. De branden ontstaan wanneer een elektrische installatie niet wordt geplaatst volgens de normen en daarnaast de fabrieksinstructies die van toepassing zijn. Daarnaast worden de PV-installatie en andere elektrische installaties en het daarop aangesloten materiaal, vaak onvoldoende onderhouden. Hierdoor ontstaat er slijtage, vervuiling, veroudering en aantasting aan de installatie door de vaak ruwe omgeving.

scope12-veestallen

Meest voorkomende oorzaak van stalbranden is elektrotechnisch

Bij bijna de helft van alle branden in veestallen is de oorzaak onbekend. Van de branden waarvan de oorzaak wel bekend is, zijn de elektra en de bijbehorende werkzaamheden de meest voorkomende oorzaak. Bij een brand in een veestal is het risico op meer slachtoffers een stuk groter, wat tot deze maatregelen heeft geleid.

Installatiebedrijven horen kennis te hebben van de elektrotechnische norm- en regelgeving. Echter is dit in de praktijk vaak niet zo. Dit blijkt uit de schade die ontstaan is door fout gemonteerde elektrische installaties. De kennis van de elektrotechnische regelgeving zijn vaak onvoldoende aanwezig bij de installateur.

Wees bewust

Als ondernemer kun je er veel aan doen om het brandrisico in het bedrijf te verlagen. Dit begint bij logisch nadenken over de risico’s en de bereidheid om actief bezig te zijn met preventie. Zorg ervoor dat elektrische installaties periodiek worden nagecheckt, onderhouden en worden schoongemaakt. Met alleen deze dingen zorg je al voor meer veiligheid. Laat daarnaast periodiek de installaties nalopen door een erkend elektricien.

Houtman Inspectie B.V. is gespecialiseerd en gecertificeerd in Scope 12

Zoekt u een onafhankelijk en deskundige partij om uw zonnepanelen of PV-installatie te laten keuren? Dan heeft u met Houtman Inspectie uw partner gevonden! Houtman Inspectie is een gespecialiseerd en gecertificeerd inspectie bedrijf voor het uitvoeren van SCIOS Scope 12 keuringen.

Hoe gaat dit in zijn werk?

Een keuring van uw zonnepanelen / PV-installatie bestaat uit een aantal onderdelen. Bij een Scope 12 keuring:

  • Controleren we tekeningen, berekeningen en documenten;
  • Controleren of het elektrisch materieel in overeenstemming is met de installatie-eisen;
  • Doen we een visuele keuring bij uw zonnepanelen of PV-installatie
  • Doen we elektrotechnische metingen;
  • Verzorgen we eventueel aanvullend onderzoek (drone Thermografische inspecties en data-analyse). Deze test bevelen we u van harte aan.

Bent u van plan om de daken van uw veestallen te voorzien van zonnepanelen? Of heeft u al zonnepanelen en wilt u dat deze periodiek worden nagelopen? Neem dan gerust contact op met Houtman Inspectie. Wij geven u graag advies.

Houtman Inspectie B.V.

Samen voor een duurzaam en veilig leefklimaat

Scroll naar boven