Scope 8 inspectie

Waarborg de veiligheid van werknemers en installaties

scope 8 keuring

Scope 8 keuring door Houtman

Het werken aan of met elektrotechnische installaties brengt risico’s met zich mee. In Nederland hebben de overheid en verzekeraars eisen gesteld aan een veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties. Dit betekent dat elektrische installaties veilig moeten zijn. Om dit als bedrijf of organisatie te kunnen waarborgen, is een SCIOS Scope 8 keuring het perfecte middel.

Hoe werkt het?

Een SCIOS Scope 8 inspectie voldoet volledig aan de NEN 3140 norm. De keuring moet worden gedaan door een onafhankelijk en gecertificeerd inspectiebedrijf. Om deze certificering te behalen dient het inspectiebedrijf gecontroleerd te zijn op welk kwaliteitsmanagementsysteem wordt gebruikt en op de kennis en bekwaamheid van de medewerkers. Een scope 8 inspectie omvat de volgende onderdelen:

  • Er zullen metingen en beproevingen worden gedaan;
  • Er vindt een complete visuele inspectie plaats van de elektrische installaties;
  • Er zal thermografisch onderzoek naar hotspots en andere warmtebronnen gedaan worden;
  • Na de keuring zal er een rapportage worden opgesteld over de staat van de elektrische installatie met hierin de functionaliteit, de veiligheid, gebreken, defecten en aanbevelingen.
Zonnepanelen

Laat je PV-installatie volgens een SCIOS Scope 12 keuring door ons uitvoeren en voldoe aan alle maatstaven voor de verzekeringen.

Brandveiligheid

Voldoe aan de wettelijke zorgplicht en eis van veel verzekeraars. Een geruststellende waarborg voor de veiligheid van installaties in gebouwen.

Veilige bedrijfsvoering

Het in kaart brengen van risico’s van het werken aan of met e-installaties. Zo waarborg je de veiligheid van werknemers en hun installaties.

NEN

Voldoe aan de NEN-normen laat nieuwe  of bestaande e-installatie keuren door een onafhankelijke partij.

Zoals in de inleiding van deze pagina al beschreven, brengt het werken met elektrische installaties risico’s met zich mee. Om ervoor te zorgen dat werknemers beschermd zijn, bedrijfsongevallen te voorkomen en te voldoen aan de arbowet en verzekeringsvoorwaarden, is de Scope 8 keuring ontstaan. De Scope 8 inspectie voldoet aan de Nederlandse norm NEN 3140. Wanneer je als werkgever een Scope 8 inspectie laat uitvoeren, neem je de verantwoordelijkheid voor een veilige werkomgeving voor je werknemers. Hierdoor hoef je je geen zorgen te maken wanneer mensen met je elektrische installaties werken.

Een SCIOS Scope 8 keuring is een veiligheidsinspectie van een vaste elektrische installatie. De inspectie is gebaseerd op de Nederlandse norm NEN 3140: ‘’Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning’’. Met Scope 8 wordt de veiligheid van een bestaande installatie gecontroleerd en vastgelegd. Daarnaast wordt er gecontroleerd op het veilige gebruik van deze installatie en wordt er preventief gekeken hoe letsel kan worden voorkomen bij gebruikers van de elektrische installatie.

In de wet over Arbeidsomstandigheden staat een artikel dat aangeeft dat werkgevers verplicht zijn om te zorgen voor de veiligheid en gezondheid van de medewerkers. Dit betreft alle aspecten die verbonden zijn met de te verrichten werkzaamheden. Zoals eerder in deze tekst te lezen was, levert het werken met elektrotechnische installaties risico’s op. Als werkgever dien je deze risico’s zo veel mogelijk te beperken. De Arbeidsomstandighedenwet stelt daarom als eis dat arbeidsplaatsen regelmatig moeten worden gecontroleerd. Wanneer je als werkgever een keuring aan de elektrische installaties laat uitvoeren conform SCIOS Scope 8, kom je tegemoet aan deze vereiste.

De Arbowet verplicht je als werkgever of installatie-eigenaar om elektrische installaties periodiek te laten inspecteren conform de NEN 3140 norm. Dit betekent dat een inspectie volgens Scope 8 verplicht is wanneer werknemers met elektrische installaties werken. Daarnaast hebben veel verzekeraars een Scope 8 inspectie als voorwaarde vastgelegd. Bekijk de afspraken in de verzekeringspolis die je bent overeengekomen met de verzekeraar. Wanneer dit verplicht is, dien je periodiek alle elektrische installaties te laten keuren.

Zowel de NEN 3140 als Scope 8 voldoen aan de NEN 3140 eisen. Wanneer er echter volgens de SCIOS 8 norm wordt gekeurd, gelden er aanvullende kennis- en kwaliteitseisen. Wanneer je beschikt over een inspectierapport conform NEN 3140, kun je als werkgever aantonen dat de elektrische installatie op de juiste wijze is geïnspecteerd. Door een onafhankelijk SCIOS-gecertificeerd inspectiebedrijf te selecteren om de SCIOS 8 keuring uit te laten voeren, krijg je extra zekerheid dat de werkzaamheden op een hoogwaardig kwaliteitsniveau worden uitgevoerd. Meer lezen over NEN 3140? Ga dan naar onze NEN 3140 pagina!

De kosten van deze keuring zijn afhankelijk van diverse factoren. Ze zijn onder andere afhankelijk van het totale bruto vloeroppervlak (BVO) van de te inspecteren locatie. Daarnaast speelt de toepassing van de elektrische installatie (bijvoorbeeld industrie of kantoor) een rol. Ten slotte moet je rekening houden met het aantal verdeelinrichtingen (hoofdverdelers en onderverdelers). Vraag vrijblijvend een offerte aan voor een Scope 8 keuring bij Houtman Inspectie. We helpen je graag!

 

SCIOS Scope 8 keuring

Een onafhankelijk, vakkundig en gecertificeerd inspectiebedrijf

Wilt u een elektrotechnische keuring van uw zonnepanelen of elektrische installatie? Dan bent u bij Houtman Inspectie aan het juiste adres. Wij keuren uw gehele elektrotechnische installatie conform de NEN1010 en NEN3140. Wij zijn een onafhankelijk inspectiebedrijf en kijken daarom kritisch naar uw elektrische installatie. Op dit moment hebben we vaste volledige gecertificeerde contractpartners welke de inspecties uitvoeren. 

Wij hanteren een nuchtere en toegankelijke manier bij de keuring en denken graag met u mee. Bij Houtman Inspectie hebben wij veel ervaring met zowel grote als kleine installaties, op verschillende locaties en voor verschillende bedrijven en opdrachtgevers. Neem hieronder vrijblijvend contact op met Houtman Inspectie voor meer informatie of een offerte!
Een goede samenwerking is ook gezamenlijk bespreken met een lekker kopje koffie.

keuring laadpalen

Advies nodig? Neem gerust contact met ons op

Heeft u plannen voor een nieuwe zonnestroominstallatie? Wilt u, of eist de verzekeraar, dat uw huidige PV-installatie een inspectie ondergaat? Houtman Inspectie B.V. voert graag uw Scope 12 keuring uit. Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie of vraag een offerte aan.

Scroll naar boven