Wijzigingen inspectiemethode Scope 12

houtman inspectie scope 12

Nieuwsupdate: Wijzigingen inspectiemethode Scope 12

Op 20 oktober 2022 heeft stichting SCIOS een update gepubliceerd van het Technisch Document 18. Dit document maakt onderdeel uit van de certificatieregeling ‘’Scope 12’’. De komende periode willen we je graag op de hoogte brengen welke gevolgen dit gaat geven. Het document is namelijk in zijn geheel herschreven, en de impact kan voor jou als installateur of adviseur behoorlijk zijn.

De overgangstermijn van de oude regeling naar de nieuwe regeling eindigt op 18-04-2023. De grootste 2 wijzingen die we vandaag delen zijn:

  1. Niet bereikbare delen;
  2. Crossmating van MC4 connectoren.

Er valt uiteraard veel meer te benoemen, deze zullen we de komende periode uitlichtingen in onze blogs.

1. Niet bereikbare delen

Vanaf uiterlijk 18 april 2023 dienen niet alleen alle metingen en beproevingen volledig te worden uitgevoerd, maar ook de inspectie. Dit betekent dat wanneer bij de visuele inspectie van een zonnestroominstallatie delen niet voor inspectiedoeleinden zichtbaar zijn, dit middels een verslag aangetoond moet worden.

Het gaat om de volgende delen:

  • Kabelgebonden installatie delen onder de panelen (stekkerverbindingen, kabelmanagement en inductielussen), en /of
  • De bevestiging van de onderconstructie op het dak of gevel.

De genoemde installatiedelen en componenten kan herleidbaar aangetoond worden middels sluitende en gedetailleerde documentatie (bijv. foto’s) van de installatiewerkzaamheden en componenten die tijdens inspectie niet meer zichtbaar zijn.

De inspectiewerkzaamheden aan deze delen van de installatie gelden dan als volledig uitgevoerd. Als onderstaande niet mogelijk is, of niet aanwezig is, dan is de inspectie onvolledig en kan deze niet worden afgemeld.

2. Crossmating van MC-4 connectoren

SCIOS heeft ook een update uitgevoerd aangaande het combineren van steker combinaties van MC-4 connectoren.

Als hoofdregel geldt dat in stekercombinaties, stekers en contrastekers van hetzelfde merk en type toegepast moeten worden. Om hiervan te wijken zijn er een aantal voorwaarden:

  • Stekercombinaties van stekers en contrastekers van verschillende fabrikanten mogen uitsluitend worden toegepast tussen paneel en optimizers of microomvormers;
  • Én de combinatie moet zijn vermeldt in de tabel die volgens de certificatieinstelling voldoen.
  • Indien aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, dan moet het ook worden genoemd in het rapport als opmerking.

In onderstaande tabel staan de combinaties die zijn getest en voldoen. De testes zijn geldig tot maximaal vijf jaar na testdatum of totdat de certificerende instelling het rapport intrekt. Stekercombinaties die na deze datum zijn ingebouwd, voldoen niet.

Afsluitend...

Kunnen wij ons voorstellen dat dit vragen oproept.

Vanaf 1 januari gaan we over dit onderwerp workshops geven. Op locatie gaan we jou en jouw team alles vertellen wat je over de Scope 12 inspecties moet weten. Uiteraard vertellen we je graag hoe Houtman Inspectie BV kan ondersteunen in de kwaliteitsboring van zonnestroominstallaties. Uiteraard ook met Scope 12 inspecties.

Wil je alvast een workshop inplannen? Of heb je interesse? Laat het gerust weten, en we denken graag met je mee!

update scope 12

Houtman Inspectie B.V.

Samen voor een duurzaam en veilig leefklimaat

Scroll naar boven