Belangrijke aspecten van NEN 3140

vragen nen 3140

De NEN 3140, om de veiligheid te kunnen waarborgen van uw elektrische installatie. Maar wat houdt de NEN 3140 nou precies in en wat zijn belangrijke aspecten bij deze norm? Houtman Inspectie legt het graag aan u uit.

Wat is NEN 3140?

De NEN 3140 is een Nederlandse norm die betrekking heeft tot laagspanning installaties. De Nederlandse wet stelt dat elektrische installaties en apparaten veilig moeten zijn. Daarnaast moeten werkzaamheden met of aan deze installatie veilig moeten kunnen worden uitgevoerd. De NEN 3140 bevat voorschriften voor het veilig gebruik van de installatie, een periodieke inspectie en keuring van de elektrische installaties en apparaten. Dit helpt om incidenten te voorkomen al brand, letselongevallen, uitval van de product etc.

Met de NEN 3140 inspectie aan elektrische installaties:

  • Voldoet u aan de Arbowetgeving
  • Toont u aan dat een veilige werkomgeving voor u prioriteit heeft
  • Minimaliseert u het risico op incidenten en boetes

Regelmatig krijgen wij de vraag van mensen of de norm NEN 3140 nou verplicht is of niet. Het antwoordt hierop is: nee, NEN 3140 is niet verplicht. Echter kan de Arbowet en/of uw verzekering een NEN 3140 keuring wel plicht stellen. U dient dan uw elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen periodiek te laten keuren conform NEN 3140 of volgens specifieke eisen van de verzekeraar.

Tijdens de aanleg van nieuwe elektrische installaties, kunnen er verschillende normen van toepassing zijn. Dit is afhankelijk van een aantal verschillende factoren. Wat voor soort ruimte is het? Is het een medische ruimte bijvoorbeeld, dan zijn er aanvullende eisen. Of wordt de installatie geplaatst in een zone met explosiegevaar, etc. Nieuwe installaties dienen te worden gekeurd conform NEN 1010. Lees hier meer over NEN 1010.

Tijdens een NEN 3140 keuring komen er verschillende punten aan bod. Wij hebben ze voor je op een rijtje gezet:

  • Visuele controle: In eerste instantie wordt de installatie of het apparaat aan een visuele controle onderworpen. Hierbij wordt een apparaat uitwendig geïnspecteerd op eventuele gebreken. Er wordt bijvoorbeeld gelet op de staat van het aansluitsnoer, juiste aansluiting van de kabels, juiste montage van uitwendige onderdelen, eventuele beschadigen en de conditie van het apparaat.
  • Meting & beproeving: Naast de visuele controle wordt de elektrische installatie ook doorgemeten met gekalibreerde meetinstrumenten. Hierbij wordt de weerstand van de eventuele beschermingsleiding (aarding) gemeten. Deze moet voldoende laag zijn om een goede beveiliging van de gebruiker te kunnen garanderen. Daarnaast wordt de installatie getest op een goede werking.
  • Vakkundig en overzichtelijke rapportage: Na de NEN 3140 keuring wordt er een deskundige rapportage opgesteld.

Personen die aan of in de omgeving van elektrische installaties en apparaten werken, moeten periodiek worden geïnstrueerd over de gevaren die zij tegen kunnen komen. Deze veiligheidsinstructie geldt voor zowel elektrotechnische als niet-elektrotechnische personen. De instructie moet betrekking hebben op de eventuele elektrische gevaren waaraan personen bij hun werkzaamheden kunnen blootstaan. Dit geldt voor zowel elektrotechnische werk maar ook voor niet elektrotechnische werk.

Een volledige NEN 3140 keuring voor een elektrische installatie is een gedegen proces op basis van een inspectieplan. De keuring wordt uitgevoerd door vakbekwame inspecteurs (VP). Een Vakbekwaam Persoon (VP) – persoon die is aangewezen met een relevante (elektrotechnische) opleiding en ervaring waardoor hij/zij in staat is gevaren die door elektriciteit kunnen worden veroorzaakt te onderkennen en te voorkomen.

De kosten van een NEN 3140 inspectie verschillen. Dit komt omdat deze tot stand komen aan de hand van diverse factoren. Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvende offerte.

Om veilig gebruik van elektrische installaties en apparaten te waarborgen, schrijft de norm voor dat deze installaties periodiek moeten worden gekeurd. Hoe vaak een inspectie moet plaatsvinden hangt af van een aantal factoren. Denk hierbij aan de leeftijd van de installatie, de kwaliteit, omgevingsomstandigheden, personen die de installatie gebruiken, mate van toezicht door een installatie verantwoordelijke en andere diverse richtlijnen. Afhankelijk van de behoefte en de eis van derden (zoals verzekeraars) dient dit om de 3 tot 6 jaar gekeurd te worden.

NEN 3140 inspecties door Houtman Inspectie​

Houtman Inspectie is een onafhankelijk en gecertificeerd inspectiebedrijf. NEN inspecties mogen enkel worden uitgevoerd door een Vakbekwaam Persoon (VP). Echter moet deze persoon wel de deskundigheid hebben om de keuringen uit te voeren. Wij zijn vakkundig en richten onze keuringen met name op het veilig gebruik van de elektrische installatie.

aspecten-nen3140

Houtman Inspectie B.V.

Samen voor een duurzaam en veilig leefklimaat

Scroll naar boven