FAQ: De 10 meest gestelde vragen over NEN 3140

Meest gestelde vragen over nen 3140

Wij krijgen regelmatig vragen over het gebruik van NEN 3140. Daarom hebben we de 10 meest gestelde vragen voor je op een rijtje gezet met natuurlijk het antwoord erbij šŸ˜‰.

Wat houdt NEN 3140 precies in?

EĆ©n van de meest gestelde vragen over nen 3140 is wat het nou precies inhoudt. NEN 3140 is de Nederlandse norm voor laagspanningsinstallaties. NEN 3140 bevat voorschriften voor het veilig gebruik van een installatie, de periodieke inspectie van elektrische apparaten en de keuring van bestaande elektrische installaties.

De eisen van de deze NEN norm hebben als doel om de veilige werkomstandigheden te bewerkstelligen voor alle betrokkenen van de bedrijfsvoering van elektrische installaties.

De officiĆ«le definitie van NEN 3140 luidt: ā€œBedrijfsvoering van elektrische installaties ā€“ Laagspanningā€. De Nederlandse norm (NEN) voor veilige bedrijfsvoering van werkzaamheden nabij, aan of met elektrische objecten in het laagspanningsgebied tot 1000 Volt wisselspanning en 1500 V gelijkspanning.

NEN 3140 bestaat uit drie onderwerpen

  1. Elektrische installaties moeten veilig te gebruiken zijn.
  2. Elektrische gereedschappen moeten veilig te gebruiken zijn.
  3. De personen die aan en in de omgeving van deze elektrische installaties werken, moeten (periodiek) geĆÆnstrueerd worden omtrent de veiligheid.

Wat heeft de ARBO wet met deze norm te maken?

De in de ARBO wet geformuleerde algemene eisen op het gebied van elektrische veiligheid, zijn concreet uitgewerkt in de norm NEN 3140. Ook wel de norm voor laagspanningsinstallatie: bepalingen voor veilig werken, inspectie en onderhoud. De norm geeft bepalingen om elektrocutie of kortsluiting te voorkomen bij arbeid. Wanneer je aan alle eisen van de NEN 3140 voldoet, voldoe je ook aan het aspect elektrische veiligheid die de ARBO wetgeving stelt.

Is een NEN 3140 keuring verplicht?

Nee, een NEN 3140 is niet verplicht. In tegenstelling tot NEN 1010 (voor nieuwe elektrische installatie), is er geen wettelijke verplichting om de veiligheid van bestaande installaties te garanderen. Wel moet de werkgever vanuit de Arbowet zorgen voor een veilige werkomgeving voor zijn personeel. Periodieke NEN 3140 keuringen kunnen ene goed hulpmiddel zijn om dit te waarborgen.

veelgestelde vragen nen 3140

Meest gestelde vragen over nen 3140: Voor wie is de NEN 3140 van belang?

NEN 3140 is van belang voor bedrijven die medewerkers in dienst hebben die werkzaamheden verrichten met elektrische installaties en dus ook elektrische risicoā€™s. Echter is de NEN 3140 niet voor iedere werkgever van belang? De meeste werkgevers hebben uitsluitend medewerkers die de installatie gebruiken zoals dat bedoeld is voor leken. Dergelijk gebruik valt niet onder het toepassingsgebied van NEN 3140.

Is er in NEN 3140 beschreven waar een inspectie uit moet bestaan?

Nee. In NEN 3140 is alleen beschreven wie dat moet bepalen: de installatieverantwoordelijke. Wanneer er geen installatieverantwoordelijke is, dan is er dus geen NEN 3140 inspectie mogelijk.

Waar bestaat een NEN 3140 keuring uit?

De NEN 3140 keuring bestaat uit visuele inspecties, metingen en beproevingen met speciale apparatuur. Omdat Houtman Inspectie een onafhankelijk inspectiebedrijf is, kunt u rekenen op een kundige en onafhankelijke uitvoering van de vereiste elektrotechnische keuringen. De inspecties zijn een combinatie van:

  • Visuele inspecties
  • Metingen en / of beproevingen
  • Vakkundig en overzichtelijke rapportage

Is een NEN 3140 keuring verplicht?

Nee, een NEN 3140 is niet verplicht. In tegenstelling tot NEN 1010 (voor nieuwe elektrische installatie), is er geen wettelijke verplichting om de veiligheid van bestaande installaties te garanderen. Wel moet de werkgever vanuit de Arbowet zorgen voor een veilige werkomgeving voor zijn personeel. Periodieke NEN 3140 keuringen kunnen ene goed hulpmiddel zijn om dit te waarborgen.

vragen nen 3140

Wat is het verschil tussen NEN 3140 en NEN 1010?

EĆ©n van de meest gestelde vragen over nen 3140 is watĀ verschil is tussen NEN 3140 en NEN 1010. Het verschil is dat de NEN 1010 norm is gericht op nieuwe installaties en de uitbreidingen of wijzigingen ervan. De NEN 3140 is daarentegen gericht op bestaande installaties. Een elektrische installatie wordt gekeurd volgens de norm die van kracht was tijdens de aanleg.

Op welke apparaten is de NEN 3140 van toepassing?

NEN 3140 is bedoeld voor alle elektrische apparaten die worden gebruikt op de werkvloer. Hierbij kun je denken aan:

  • Verplaatsbare en stationaire elektrische apparaten als zaagtafels of boormachines.
  • Verplaatsbare verdeelstations en stroomleidingen zoals bijvoorbeeld verlenghaspels.
  • Elektrisch handgereedschap zoals slijptollen of schroefmachines.
  • Verplaatsbare verlichting zoals bouwlampen en schijnwerpers.

Let op: het gaat alleen om laagspanningsinstallaties.

Waarom is een instructie van personen nodig?

Personen die aan en in de omgeving van de elektrische installaties werken, dienen periodiek te worden geĆÆnstrueerd over de gevaren die zij tegen kunnen komen. Deze veiligheidsinstructie geldt zowel voor elektrotechnische als niet-elektrotechnische personen. In de instructie staat het elektrische gevaar centraal waaraan de personen bij hun werkzaamheden aan bloot worden gesteld. Dit geldt zowel voor elektrotechnisch als niet-elektrotechnisch werk.

Chat openen
Whatsappen?
Hallo! Hoe kan ik je helpen?
Zoek je een prijs voor een Scope 12 inspectie?
Vul dan het offerte formulier in, en je ontvangt direct een offerte in je mail. Net zo handig toch?

Mocht je andere vragen hebben, dan hoor ik het graag!