Ik heb een elektrotechnische keuring nodig van mijn verzekeraar

keuring elektrische installaties

Als gevolg van het aantal toenemende (brand)schades, waarbij de oorzaak vaak is terug te voeren naar de elektrische installaties, stellen verzekeraars steeds strengere eisen. De meeste bedrijven zijn zich al bewust dat een regelmatige keuring nodig is. Dit wordt ook verplicht gesteld in de meeste verzekeringscontracten.

Dit kunnen keuringen zijn voor elektrische installaties binnen het bedrijf door middel van Scope 8 en Scope 10. Echter kan het ook een (periodieke) keuring zijn van een zonnestroominstallatie.

SCIOS als certificeringsinstituut

De stichting SCIOS is eigenaar van, beheert en ontwikkelt het kwaliteitssysteem ten behoeve van installatie-eigenaren en inspectie- en installatiebedrijven voor de inspectie en het onderhoud van technische installaties.

Waarom een elektrotechnische keuring nodig van mijn verzekeraar?

Een standaard veiligheidsinspectie met NEN3140 is niet voldoende om de risico’s van het elektrisch vast te kunnen stellen. Deze inspecties (SCIOS Scope 8 en 9) zijn om ongelukken en letsel te voorkomen bij gebruikers. Om specifieke brandrisico’s te voorkomen bij het elektrisch materiaal is Scope 10 ontwikkeld. Deze regeling is in samenwerking met elektrotechnische brancheorganisaties, SCIOS en de verzekeringsbranche ontwikkeld. Veel verzekeraars eisen dat de verzekerde een periodieke inspectie laat uitvoeren van het elektrisch materiaal. Hiermee laat het bedrijf zien dat ze werken aan het beperken van risico’s. Daarnaast is het noodzakelijk dat de inspecties om de 3 tot 5 jaar worden uitgevoerd, anders is er een risico dat er geen dekking is op jouw verzekering.

  • Onderhoud je installatie goed: Voorkom uitval van de elektrische installatie. Deze is essentieel voor verlichting, ventilatie, beveiliging en de verwarming van je bedrijf. Als je deze installatie goedt onderhoud, beperk je de kans op uitval. Onze inspecteurs geven je graag tips!
  • Let op de aanleg van de installatie: Laat je elektrisch materiaal aanleggen door een erkend installateur. Laat na de aanleg en na elke aanpassing een oplevinginspectie uitvoeren.
  • Elke 5 jaar een elektrotechnische inspectie: Een betrouwbare en veilige installatie is ontzettend belangrijk. Een periodieke inspectie geeft inzicht in de onderhoudstoestand van je elektrische installatie. Met dit inzicht kun je onderhoud laten uitvoeren voordat er problemen ontstaan. Zorg er daarom voor dat je de installatie elke 3 tot 5 jaar laat inspecteren. Deze inspecties zijn vaak ook maar 5 jaar geldig.

Elektrotechnische keuringen spelen een cruciale rol bij het waarborgen van de veiligheid in gebouwen en het voorkomen van elektrische ongevallen. Deze keuringen stellen vast of de elektrische installaties voldoen aan de geldende veiligheidsnormen en voorschriften. Door regelmatig een elektrotechnische keuring te laten uitvoeren, kunnen potentiële gevaren en defecten tijdig worden opgespoord, wat de kans op brand, elektrocutie en andere ongevallen aanzienlijk verkleint. Het investeren in veilige elektrische installaties biedt gemoedsrust en zorgt voor een gezonde en beschermde omgeving voor bewoners, medewerkers en bezoekers.

Het laten uitvoeren van een elektrotechnische keuring biedt diverse voordelen. Allereerst verhoogt het de veiligheid in jouw gebouw, waardoor het risico op elektrische ongevallen aanzienlijk wordt verminderd. Daarnaast helpt het ook om storingen en technische problemen tijdig te identificeren, waardoor je onnodige uitvaltijd en kosten kunt voorkomen. Bovendien zorgt een regelmatige keuring ervoor dat je voldoet aan de wettelijke vereisten en richtlijnen op het gebied van elektrische installaties. Met een professionele elektrotechnische keuring creëer je niet alleen een veilige omgeving, maar bespaar je ook op lange termijn kosten en waarborg je de continuïteit van jouw elektrische systemen.

Houtman Inspectie zorgt ervoor dat jij aan de eis van jouw verzekeraar voldoet

Wij zijn een onafhankelijk en deskundig inspectiebedrijf. Ons team bestaat uit ervaren inspecteurs met een hart voor elektrotechniek. Wil jij een keuring van jouw elektrische installatie? Of heb je een keuring nodig van jouw nieuwe zonnepanelen installatie? Neem dan gerust contact met ons op!

thermografische inspectie met drone

Houtman Inspectie B.V.

Samen voor een duurzaam en veilig leefklimaat

Scroll naar boven