Het belang van een periodieke NEN 1010 & NEN 3140 inspectie

elektrakeuringen

Voorkom elektrische incidenten in bedrijfsomgevingen.

Elektriciteit is als water uit de kraan; we verwachten gewoon dat het er altijd is. Maar wat als de bedrading niet goed is of de apparaten falen? In bedrijven kan dit leiden tot ernstige problemen, zoals brand of ongelukken. Het regelmatig controleren van de elektrische installaties en apparaten is daarom superbelangrijk. Met een NEN 1010 & NEN 3140 inspectie zorg je ervoor dat alles veilig is en goed werkt. Zo voorkom je niet alleen problemen en gevaren, maar zorg je er ook voor dat jouw bedrijf voldoet aan de wet- en regelgeving. Veiligheid eerst, toch?

In het kort NEN 1010 & NEN 3140 uitgelegd

NEN 1010:

NEN 1010 betreft normen voor de veiligheid van elektrische laagspanningsinstallaties. Deze norm wordt gebruikt bij het aanleggen van nieuwe elektrische installaties en gaat over de ontwerp- en installatievereisten om veilige situaties te waarborgen en ongelukken en storingen te voorkomen.

NEN 3140:

NEN 3140 daarentegen is de Nederlandse norm voor veilige bedrijfsvoering van werkzaamheden nabij, aan of met elektrische objecten in het laagspanningsgebied. Deze norm focust op beheer en onderhoud van bestaande elektrische installaties en arbeidsmiddelen en ziet toe op de veiligheid van werknemers.

Binnen het elektrische domein van bedrijven zijn specifieke wettelijke verplichtingen en kaders gesteld om veiligheid te waarborgen. Inspecties, zoals die volgens NEN 1010 en NEN 3140 normen, spelen een cruciale rol in het naleven van deze wetten. Niet alleen verzekeren ze de compliance van het bedrijf met wettelijke voorschriften, maar zijn ze tevens van belang voor de geldigheid van bedrijfsverzekeringen, waarbij de naleving van veiligheidsnormen vaak een voorwaarde is.

Het negeren van elektrische veiligheid kan tot ernstige incidenten leiden, waaronder brand, elektrocutie en uitval van cruciale apparatuur. Een elektrische brand kan ontstaan door defecte bedrading of overbelaste systemen, en kan niet alleen fysieke schade toebrengen, maar ook waardevolle data vernietigen. Elektrocutiegevallen brengen ernstige gezondheidsrisico’s voor medewerkers met zich mee en kunnen in het ernstigste geval zelfs dodelijk zijn. Deze incidenten hebben een enorme impact op de operationele en financiële aspecten van een bedrijf, en kunnen het imago aanzienlijk schaden.

Periodieke NEN 1010 & NEN 3140 inspecties zijn van fundamenteel belang voor de veiligheid, bedrijfsvoering en continuïteit van een organisatie. Een tijdige controle van de elektrische installaties zorgt ervoor dat potentiële risico’s vroegtijdig geïdentificeerd en verholpen kunnen worden, waarmee catastrofale incidenten voorkomen kunnen worden. Bovendien dragen periodieke inspecties bij aan de levensduur van elektrische systemen en apparatuur door slijtage of defecten vroegtijdig te ontdekken. Het waarborgen van een veilige werkomgeving en het minimaliseren van ongeplande uitval draagt bij aan een stabiele en betrouwbare bedrijfsvoering.

Tijdens een periodieke NEN 1010 of NEN 3140 inspectie wordt elk facet van de elektrische installatie nauwkeurig geanalyseerd, met als primair doel de veiligheid en naleving van de respectievelijke normen te garanderen.

Inspectie-elementen:

  • Controle van bedrading: Om zeker te zijn van de juiste aanleg en geen losse of foutieve verbindingen.
  • Aansluitingen: Verzekeren dat deze veilig en naar behoren zijn.
  • Isolatiematerialen: Controleren op slijtage of beschadiging om veiligheid te waarborgen.
  • Algemene staat: Verzekeren dat de installatie als geheel veilig en volgens de vereiste normen opereert.

Een grondige inspectie waarborgt dat de elektrische installaties niet alleen voldoen aan de wettelijke vereisten, maar ook bijdragen aan een veilige werkomgeving, waarbij risico’s op incidenten geminimaliseerd worden.

Periodieke NEN 1010 & NEN 3140 inspectie door Houtman

Bescherm uw bedrijf en medewerkers met grondige NEN 1010 en NEN 3140 inspecties uitgevoerd door het ervaren team van Houtman Inspectie. Voorkom elektrische incidenten en waarborg een soepele bedrijfsvoering door direct een inspectie in te plannen. Neem vandaag nog contact op voor meer informatie of om uw inspectie direct in te plannen en verzekert u zich van veilige en normconforme elektrische installaties!

scope 8 inspectie

Houtman Inspectie B.V.

Samen voor een duurzaam en veilig leefklimaat

Scroll naar boven