Salderingsregeling voor zonnepanelen blijft voorlopig

Salderenregeling zonnepanelen

Wanneer je zonnepanelen hebt, wordt overtollige zonnestroom die je niet direct gebruikt teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. Dit overschot kun je vervolgens verrekenen met de elektriciteit die je op andere tijden verbruikt, een proces dat bekend staat als salderen. Dit mechanisme kan aanzienlijk schelen in je energiekosten.

Salderen werkt effectief omdat zonnepanelen voornamelijk overdag en in de zomermaanden elektriciteit opwekken, wanneer je zelf vaak minder energie verbruikt. Het teveel aan opgewekte stroom gaat dan naar het net. Omgekeerd verbruik je energie van het net op momenten dat je panelen weinig tot geen stroom leveren, zoals ’s avonds of tijdens de wintermaanden. Het elektriciteitsnet fungeert in deze context als een soort ‘batterij’, waarbij je de opgeslagen stroom later weer kunt gebruiken. Dit systeem is niet alleen voordelig, het helpt ook om het energieverbruik efficiënter te beheren.

Salderingsregeling zonnepanelen

Dit is waarom de salderingsregeling voorlopig blijft bestaan

De gunstige salderingsregeling voor zonnepaneelbezitters blijft vooralsnog van kracht. Een voorstel om deze regeling vanaf 2025 geleidelijk af te bouwen, heeft geen steun gevonden in de Eerste Kamer. De grootste fracties, BBB en GroenLinks-PvdA, hebben aangekondigd tegen het wetsvoorstel te stemmen.

Een van de voornaamste bezwaren tegen de huidige salderingsregeling is dat het stroomnet de toenemende hoeveelheid teruggeleverde elektriciteit moeilijk kan verwerken. De regeling moedigt huishoudens aan om overtollige stroom terug te leveren aan het net, wat leidt tot overbelasting. Critici van de regeling suggereren dat het beter zou zijn als consumenten meer van hun zelf opgewekte stroom direct thuis gebruiken, in plaats van het terug te leveren, vooral tijdens piekmomenten wanneer veel zonnepanelen tegelijkertijd elektriciteit aan het net leveren.
Een ander belangrijk kritiekpunt is dat de salderingsregeling als oneerlijk wordt ervaren door mensen die geen zonnepanelen hebben. Zij genieten niet van de voordelen van de regeling, maar dragen wel bij aan de kosten voor het oplossen van problemen veroorzaakt door het overbelaste stroomnet. Dit heeft geleid tot discussies over de balans en rechtvaardigheid van de huidige energiebeleidsmaatregelen.

Organisaties zoals de Consumentenbond, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, en de Vereniging Eigen Huis zijn tegen de afschaffing van de huidige salderingsregeling, tenzij er een passend alternatief wordt geboden. Zij benadrukken dat het belangrijk is om eerst een solide vervanging te ontwikkelen voordat de bestaande regeling wordt uitgefaseerd.

Daarnaast uiten tegenstanders van de afschaffing zorgen over de impact op huurwoningen. Zij vragen zich af of het voor verhuurders nog aantrekkelijk blijft om te investeren in zonnepanelen op hun eigendommen als de salderingsregeling komt te vervallen. Dit zou potentieel kunnen leiden tot minder investeringen in duurzame energiebronnen in de huursector, wat de algemene vooruitgang naar een groenere toekomst kan hinderen.

Wat zijn de gevolgen van salderingsregeling zonnepanelen die wordt behouden?

Salderingsregeling zonnepanelen gevolgen voor zonnepaneleneigenaren

Hoewel de salderingsregeling voorlopig behouden blijft, kunnen zonnepaneelbezitters nog niet helemaal opgelucht ademhalen. Met de invoering van een nauwkeurigere methode om elektriciteitsstromen toe te wijzen in april 2023, worden energieleveranciers directer blootgesteld aan de kosten van de regeling. Als gevolg daarvan hebben diverse energiebedrijven, waaronder Vandebron, reeds vaste terugleveringskosten ingevoerd, een trend die naar verwachting doorzet bij bijna alle leveranciers. Daarnaast wordt het voor eigenaren van zonnepanelen steeds moeilijker om langdurige energiecontracten af te sluiten, wat leidt tot potentiële extra kosten en onzekerheid over de toekomstige besparingen.

Salderingsregeling zonnepanelen gevolgen voor installateurs

Voor installateurs van zonnepanelen brengt het behoud van de salderingsregeling gemengde gevoelens met zich mee. Aan de ene kant zorgt de voortzetting van de regeling voor opluchting en zekerheid, wat kan helpen om de dalende verkoop van zonnepanelen te stabiliseren. Aan de andere kant remt dit de groei van de markt voor thuisbatterijen, waar veel installateurs op hadden ingezet. Dit betekent dat installateurs nu moeten focussen op het informeren van hun klanten over mogelijke extra kosten van energieleveranciers en de voordelen van zonne-energie benadrukken, zoals de lagere gemiddelde kostprijs van zelf opgewekte stroom vergeleken met de netstroomprijzen, onafhankelijk van terugverdientijden.

Zorg dat je aan de veiligheid voldoet

De vraag wie verantwoordelijk is voor de Scope 10 keuring – de huurder of de verhuurder – is belangrijk om de veiligheid van elektrische installaties te garanderen, ongeacht of het om een gehuurd of eigen pand gaat. Duidelijke afspraken hierover zijn cruciaal voor zowel eigenaars als huurders om te voldoen aan veiligheidsnormen en verzekeringseisen. Zorg dat je aan de veilige kant staat en de juiste procedures volgt. Heb je vragen over Scope 10 keuringen of wil je direct een keuring inplannen? Neem dan contact op met Houtman Inspectie. Wij staan klaar om je te helpen met deskundig advies en professionele uitvoering van jouw elektrische keuringen. Zorg dat je pand veilig is en blijft, voor jezelf en je huurders.