Veiligheid op hoogte: de uitdagingen van werken op het dak

scope 12 keuring houtman

Met de Nederlandse Arbeidsinspectie die een scherp oog houdt op veiligheid, staan zonnepaneelinstallateurs voor een uitdagende taak: veilig werken op daken met zonnepanelen. In een dynamische sector waar efficiëntie en veiligheid hand in hand moeten gaan, rijst de vraag: Kunnen ze deze uitdaging aan? Deze blog is geschreven na ons interview en artikel bij Solar Magazine. Lees het volledige interview hier.

Hoe veilig wordt er op dit moment gewerkt?

De statistieken met betrekking tot incidenten en ongevallen, voornamelijk binnen de particuliere sector, zijn zeer verontrustend. De Nederlandse Arbeidsinspectie onderzoekt niet zonder reden de zonne-energiesector. Ook organisaties zoals Techniek Nederland en Holland Solar zetten aanzienlijke inspanningen in om dit aan te pakken. Het lijkt erop dat deze inspanningen hebben bijgedragen aan een groter bewustzijn bij installateurs en mogelijk ook bij opdrachtgevers.

In een tijd waar werk overvloedig was, werd veiligheid soms verwaarloosd voor snelheid. Nu opdrachten verminderen en concurrentie stijgt, verschuift de focus naar lagere prijzen, met mogelijke gevolgen voor veiligheid. Deze veranderingen maken het moeilijker om te zorgen dat wat we weten over veiligheid, ook daadwerkelijk in de praktijk gebeurt. Maar ondanks dat het lastig is, is het belangrijk om veiligheid altijd goed te regelen. We moeten een soort sfeer creëren waarbij iedereen altijd aan veiligheid denkt, zelfs als dingen veranderen. Als we steeds meer gaan begrijpen waarom veilig werken zo belangrijk is, kunnen we slimme manieren bedenken om het in ons bedrijf altijd goed te doen, naast dat we proberen om zoveel mogelijk geld te verdienen en dingen efficiënt te doen.

 

Sommige bedrijven hebben de afgelopen tijd benut om veiligheidsprotocollen op te stellen en hun personeel hierin te betrekken, wat lovenswaardig is. Helaas negeren anderen dit vraagstuk. Een aanzienlijke uitdaging is de aanwezigheid van veel zzp’ers, voor wie een gebrek aan volume directe gevolgen heeft voor hun inkomen.

In de komende jaren zal het aantal geïnstalleerde zonnepanelen op daken blijven groeien, aangewakkerd door de voortdurende vraag van consumenten, overheidsvoorkeur voor zonne-energie en de nieuwe Omgevingswet die gemeenten de mogelijkheid biedt om zonnepanelen op daken van bedrijven en organisaties te verplichten. De druk op installateurs zal dus op lange termijn niet minder gaan worden

Is het werkelijk een onmogelijke opgave om veilig te werken op daken van woningen en kleine bedrijven? Deze vraag wordt gesteld met het besef dat naleving van de Arbowet essentieel is voor installateurs en dat niemand ongevallen wil zien gebeuren. Echter, hoe kunnen we ervoor zorgen dat zowel individuele als collectieve veiligheidsmaatregelen algemeen aanvaard worden? Terwijl de arbeidsinspectie haar rol speelt en brancheverenigingen richtlijnen opstellen, ligt de uiteindelijke verantwoordelijkheid bij de installateurs zelf, die een cruciale rol spelen in het bevorderen van veiligheid op deze daken.

Neem de tijd om terug te gaan naar de basis. Creëer een werkomgeving die veiligheid centraal stelt. Integreer dit aspect in je bredere missie, visie en bedrijfsstrategie. Vermijd het opleggen van richtlijnen van bovenaf; sta juist open voor de feedback en ideeën van je medewerkers. Erken het belang van eerlijke beloning voor vakmensen. Dit niet alleen voorkomt dat ze vertrekken, maar versterkt ook hun betrokkenheid bij je bedrijf en vermindert de afhankelijkheid van zzp’ers.

De weg naar veiligheid vereis inzet en bewustwording

In een tijd waarin de uitdagingen van veilig werken op daken met zonnepanelen zich steeds scherper aftekenen, blijft één waarheid duidelijk: de weg naar veiligheid vereist inzet, bewustwording en voortdurende aanpassing. Het is niet alleen een kwestie van regels en voorschriften, maar ook van een gedeelde cultuur waarin veiligheid als intrinsiek onderdeel van ons werk wordt beschouwd. 

Terwijl technologie en regelgeving evolueren, moeten we ons blijven inzetten om een omgeving te creëren waarin iedereen veilig kan werken en thuiskomen. Samen kunnen we een verschil maken en een toekomst vormgeven waarin veiligheid op het dak met zonnepanelen vanzelfsprekend is voor iedereen die deze hoogten bestijgt.

Houtman Inspectie B.V.

Samen voor een duurzaam en veilig leefklimaat

Scroll naar boven