Verschil Scope 10 en NEN 3140

verschil scope 10 en nen 3140

Wat is het verschil tussen Scope 10 en NEN 3140?

Het verschil tussen NEN 3140 en SCIOS Scope 10 ligt voornamelijk in hun doel en toepassingsgebied. NEN 3140 is een Nederlandse norm die zich richt op de veiligheid van elektrische installaties en arbeidsmiddelen, en is opgesplitst in twee delen: een voor vaste elektrische installaties en een voor elektrische arbeidsmiddelen. Deze norm is primair gericht op het creëren van veilige werkomstandigheden conform de Arbowet, en behandelt procedures voor veilig werken aan en met laagspanningsinstallaties en elektrische gereedschappen.

SCIOS Scope 10, daarentegen, heeft een bredere focus en is specifiek gericht op het identificeren van elektrische brandrisico’s. In tegenstelling tot NEN 3140, die zich concentreert op de arbeidsveiligheid, kijkt SCIOS Scope 10 naar de algehele brandveiligheid van elektrische installaties. Dit maakt SCIOS Scope 10 niet alleen belangrijk vanuit een veiligheidsperspectief maar ook essentieel voor verzekeringsdoeleinden, aangezien het helpt bij het signaleren van potentiële brandrisico’s die kunnen voortkomen uit elektrische installaties.

Beide normen vullen elkaar aan maar dienen verschillende doeleinden

Samengevat, terwijl NEN 3140 zich focust op arbeidsveiligheid en het veilig werken met elektrische systemen en gereedschappen, biedt SCIOS Scope 10 een breder perspectief gericht op het voorkomen van branden, wat van groot belang is voor zowel veiligheidsmanagement als verzekeringsaspecten. Beide normen vullen elkaar aan maar dienen verschillende doeleinden.

verschil scope 10 en nen 3140
verschil scope 10 en nen 3140 keuring

SCIOS Scope 10 is essentieel voor het waarborgen van de brandveiligheid, aangezien het helpt bij het opsporen van potentiële brandrisico’s in elektrische installaties. Deze inspecties zijn speciaal ontworpen om vroegtijdig gevaren in kaart te brengen die tot brand kunnen leiden, zodat preventieve acties kunnen worden ondernomen voordat er daadwerkelijke schade optreedt. Regelmatige uitvoering van SCIOS Scope 10 inspecties kan het risico op brand aanzienlijk verminderen, wat bijdraagt aan een veiligere omgeving binnen het bedrijf.

NEN 3140 is van groot belang voor het waarborgen van veilige werkomgeving rond elektrische installaties en apparatuur. Deze norm biedt duidelijke richtlijnen die voldoen aan de eisen van de Arbowet en beschermen werknemers tegen elektrische gevaren. Het toepassen van NEN 3140 binnen een organisatie helpt niet alleen aan wettelijke eisen te voldoen, maar versterkt ook de veiligheidscultuur, wat leidt tot een veiliger werkomgeving.

Verschil tussen Scope 10 en NEN 3140 in verschillende industrieën

 • Industrie:
  • NEN 3140: Zorgt voor veilige bedrijfsomstandigheden door regelmatige inspecties en onderhoud van machines en elektrische installaties.
  • SCIOS Scope 10: Identificeert brandrisico’s die kunnen ontstaan door industriële installaties, essentieel om schade door vonken of defecten te voorkomen.
 • Commerciële gebouwen (kantoren, winkelcentra):

  • NEN 3140: Handhaaft de veiligheid van elektrische systemen die een hoge belasting dragen door bijvoorbeeld verlichting en klimaatbeheersing.
  • SCIOS Scope 10: Richt zich op het voorkomen van branden om zowel de veiligheid van het pand te verhogen als de continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen.
 • Woonsector (huizen en appartementen):

  • NEN 3140: Biedt richtlijnen voor veilige elektrische installaties en onderhoud, met name belangrijk voor de veiligheid van bewoners.
  • SCIOS Scope 10: Helpt huiseigenaren brandrisico’s te herkennen en te verminderen, vooral cruciaal in oudere woningen met potentieel verouderde systemen.

Laat uw Scope 10 of NEN 3140 inspectie uitvoeren door Houtman Inspectie B.V.

Als u ervoor wilt zorgen dat uw elektrische installaties veilig en conform de laatste normen functioneren, overweeg dan een professionele NEN 1010 of NEN 3140 inspectie door Houtman Inspectie B.V. Onze ervaren inspecteurs staan klaar om uw systemen grondig te beoordelen, risico’s te identificeren, en te zorgen voor uw veiligheid en die van uw omgeving. Neem vandaag nog contact met ons op om uw inspectie in te plannen en de betrouwbaarheid van uw elektrische installaties te garanderen.

Houtman Inspectie B.V.

Samen voor een duurzaam en veilig leefklimaat

Scroll naar boven