Waarom is vereffening en periodieke inspectie van PV-installaties zo belangrijk?

Waarom is vereffening en periodieke inspectie van PV-installaties zo belangrijk?

Om te begrijpen waarom alle constructiedelen vereffend moeten worden, is het nodig om te weten hoe omvormers werken.

PV omvormers meten continue de isolatieweerstand van de DC strengs. Dit doet de omvormer door te meten tussen de strengbekabeling en de ‘aarde’.

Als de constructiedelen niet aan ‘aarde hangen’, zal deze functionaliteit dus niet werken.

Als de omvormer dit meet, waarom dan nog periodieke inspectie?

Eigenlijk simpel: wie checkt de omvormer? Staat hij in storing of werkt deze naar behoren?

Zie foto: we troffen dit aan tijdens een inspectie van een oudere installatie.

Wat zien we?

Kabels zijn door knaagdieren aangevreten, en hebben een sluiting gemaakt waardoor er een brand is ontstaan, (en gelukkig gedoofd!)

Met een correcte vereffening zal de omvormer bij sluiting naar aarde uitschakelen.

Tijdens visuele inspectie zagen we de rest..

Met een #scope12 Periodieke Inspectie worden de isolatieweerstanden doorgemeten, aanvullend op de TD18 zullen we ook de Uoc en de Isc doormeten.

Vanuit Scope 12 is de minimale interval van periodieke inspecties 1x per 5 jaar. Gezien de ervaringen pleiten we voor een minimale interval van 1 x per 2-3 jaar.

Voor de gebruiker is ons advies is om jaarlijks de correcte werking van de omvormers te beoordelen, zo voorkom je erger…

Houtman Service | Inspectie

#scope12

#pvinstallaties

#zorg

#agro

#veiligheid

#brand

#risico

#zonnepanelen

Houtman Inspectie B.V.

Samen voor een duurzaam en veilig leefklimaat

Scroll naar boven