Wat is het verschil tussen Scope 8 en Scope 10?

elektrakeuringen

Houtman Inspectie B.V. voert ook scope 8 en scope 10 inspecties uit. Maar wat is nou precies het verschil tussen Scope 8 en Scope 10? In deze blog leggen we het graag aan je uit.

Het verschil tussen Scope 8 en Scope 10

Beide inspectiemethoden lijken erg veel op elkaar. Toch is er een wezenlijk verschil tussen scope 8 en scope 10. Het verschil is namelijk dat een scope keuring is gericht op de arbeidsveiligheid van een installatie en scope 10 is gericht op de brandveiligheid. Wanneer je een scope 8 keuring goed hebt ondergaan, voldoe je aan de eisen van de Arbowet. Bij een scope 10 keuring voldoe je aan de eisen van jouw verzekeraar. Beide scopes zorgen voor een veiligere werkomgeving voor jou, jouw medewerkers en de klanten.

Wat is Scope 8?

In Nederland stellen de overheid en verzekeraars eisen aan een veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties. Scope 8 is in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat je medewerkers beschermd zijn, om bedrijfsongevallen te voorkomen en om te voldoen aan de Arbowet en eisen van verzekeraars. Door een Scope 8 keuring te laten uitvoeren als bedrijf, neem je de verantwoordelijkheid voor een veilig werkomgeving. Hierdoor heb je geen zorgen wanneer mensen met de elektrische installaties werken.

Scios Scope 8 is een veiligheidsinspectie van een vaste elektrische installatie. Om de kwaliteit van de keuring te kunnen boren, is een certificatieregeling opgesteld door SCIOS. Deze komt overeen met een ISO 9001 certificering. Hierin zijn de inspectiemethode, opleiding en ervaring voor de inspecteur en kwaliteit van de organisatie (inspectiebedrijf) vastgelegd. De inspectie is gebaseerd op de Nederlandse norm NEN 3140. Met scope 8 wordt de veiligheid van een bestaande installatie gecontroleerd en vastgelegd. Daarnaast wordt er gecontroleerd op het veilig gebruik van deze installatie en wordt er preventief gekeken hoe letsel voorkomen kan worden bij gebruikers van de elektrische installatie. Meer lezen over alle ins en outs van een Scope 8 keuring? Lees dan hier meer.

Wat is Scope 10?

Er ontstaat regelmatig brand door onveilige situaties in elektrische installaties of de daarop aangesloten apparatuur. De meeste verzekeraars stellen dan ook vaak de eis om een Scope 10 inspectie te laten uitvoeren. Daarnaast heb je als werkgever ook wettelijke zorgplicht voor jouw werknemers en bezoekers. Zij dienen een veilige werkomgeving te hebben. Door een periodieke inspectie kan dit worden voorkomen. Met een SCIOS Scope 10 kun je de veiligheid van elektrische installaties in gebouwen waarborgen.

Het gaat om de elektrische installaties en de daarop aangesloten apparatuur. Met een elektrische installatie bedoelen we alle elektrische onderdelen die bij uw gebouw horen. Denk hierbij aan groepenkasten en de wandcontactdozen tot en met de daarop aangesloten apparaten. Hierbij horen dus ook de aangesloten machines. Dit elektrisch materieel vormt een brandrisico en daarom kunnen verzekeraars vragen om ene scope 10 keuring te laten uitvoeren. De keuring moet worden uitgevoerd door een gecertificeerde en onafhankelijke inspecteur. Door een (periodieke) scope 10 keuring te laten uitvoeren heb je als bedrijf of als installatie eigenaar een aantal voordelen:

 • Preventieve inspecties dragen bij aan de veiligheid van uw bedrijf;
 • U voorkomt mogelijke schade;
 • De bedrijfszekerheid van het elektrisch materieel neemt toe;
 • U voldoet aan de eisen van uw verzekering.

Meer lezen over alle ins en outs van een Scope 10 keuring? Lees dan hier meer.

De Scope 8 keuring voldoet volledig aan de NEN 3140 norm. De scope 8 keuring bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Er zullen metingen en beproevingen worden gedaan;
 • Er vindt een complete visuele inspectie plaats van de elektrische installaties;
 • Er zal thermografisch onderzoek naar hotspots en andere warmtebronnen gedaan worden;
 • Na de keuring zal er een rapportage worden opgesteld over de staat van de elektrische installatie met hierin de functionaliteit, de veiligheid, gebreken, defecten en aanbevelingen.
 

De keuring van elektrische installaties bestaat uit een aantal vaste onderdelen.

 • Een erkende scope 10 inspecteur beoordeelt de elektrische installatie en de daarop aangesloten apparatuur. Er zal worden gecontroleerd op oneigenlijk gebruik of bepaalde defecten die brand zouden kunnen veroorzaken.
 • De keuring bestaat uit een visuele controle van de installatie, infraroodopnamen, metingen en beproevingen.
 • Is de installatie volledig goedgekeurd? Dan ontvang je een scope 10 keuringsrapport.
 • Zijn er gebreken geconstateerd? Dan ontvang je een SCIOS Scope 10 rapport met een overzicht van deze gebreken. Je moet deze laten verhelpen door het installatiebedrijf om een herstelverklaring te ontvangen.
 • Het keuringsrapport deelt je met jouw verzekeringsadviseur.

Kortom, heb je een Scope 8 en/of Scope 10 keuring nodig? Bij Houtman Inspectie zijn we gespecialiseerd hierin en we helpen je dan ook graag hierbij!

Heb je een scope 8 of scope 10 keuring nodig? Of wil je beide keuringen ondergaan? De gecertificeerde en vakkundige inspecteurs van Houtman Inspectie staat voor je klaar! Wij zijn een onafhankelijk inspectiebedrijf en kijken daarom kritisch naar uw elektrische installatie. Bij Houtman Inspectie hebben wij veel ervaring met zowel grote als kleine installaties, op verschillende locaties en voor verschillende bedrijven en opdrachtgevers. Neem vrijblijvend contact op met Houtman Inspectie voor meer informatie of een offerte!

Houtman Inspectie B.V.

Samen voor een duurzaam en veilig leefklimaat

Scroll naar boven